Nederland fjerner omstridt begrensning på familiegjenforening for flyktninger

Nederland fjerner innstramninger på familiegjenforening.
Foto: Claudio Castello
Nederland fjerner begrensninger på familiegjenforening for flyktninger. Flere rettsavgjørelser fastslår at innstrammingen som kom sist høst, er ulovlig.
41Shares

Nederland fjerner begrensninger på familiegjenforening for flyktninger. Flere rettsavgjørelser fastslår at innstrammingen som kom sist høst, er ulovlig.

I høst innførte Nederland en lov som nekter flyktninger gjenforening med familiemedlemmer, med mindre de har sitt eget hjem eller har ventet minst 15 måneder.

Den kontroversielle loven har blitt avvist i flere rettsprosesser, med begrunnelsen at den strider mot folkeretten. Nå blir den midlertidig avviklet. Inntil høyesterett har kommet med en
endelig beslutning, vil familiemedlemmer av personer med asylstatus igjen kunne ankomme landet uten restriksjoner.

Høyesterett skal behandle saken torsdag, men det er ikke klart når dommen vil foreligge.

Myndighetene i Nederland har tidligere pålagt kommunene å skaffe boliger til flere flyktninger. Samtidig har de lovet å begrense ankomsten av flyktninger.

(©NTB)