– Polakkene er godt integrerte

I år feirer Polen og Norge hundre års bilaterale relasjoner. Polens ambassadør Iwona Woicka-Żuławska om sin nye jobb som Norges viktigste polakk.

Medarbeiderne i det polske utenriksdepartmementet bruker «beauty contest» når de snakker om rekrutteringen av nye ambassadører til utlandet. Vinneren av den politiske skjønnhetskonkurransen om Norges-posten ble Iwona Woicka-Żuławska (47), Polens ambassadør til Norge siden mars 2018.

– Er det vanskelig å bli Polens ambassadør i Norge?

 Avhøringen i den parlamentariske kommisjonen er alltid nervepirrende, fordi den er åpen for alle, også norske representanter. Et av spørsmålene jeg fikk, handlet om hva mine planer var for å få tilbake skattene stjålet av Karl X Gustav på 1600-tallet, smiler hun.

Jeg er fascinert av norsk patriotisme.

– Tror du at parlamentsmedlemmet blandet sammen Norge og Sverige?

 Nei, det tror jeg egentlig ikke. Men jeg ble litt overrasket. Jeg tror egentlig ikke Norge har så mye å si om saken. Jeg tror at han mente å spørre om hele regionen.

Mange diplomater, enda mer polakker
 Hvordan har de første månedene i Norge vært?

 Det første jeg la merke til var at, i forhold til Norges befolkning, er det internasjonale diplomatiske miljøet her overraskende stort. Det vitner om Norges potensial og engasjement i internasjonale organisasjoner. 

 Hvordan blir jobben din påvirket av at det bor så mange polakker i Norge?

 Det innebærer at vår konsulære avdeling har mye å gjøre. Det fødes mange polske barn her, og de trenger pass. Men det gjør også jobben vår lettere. Våre kontakter med lokale myndigheter er så gode, nettopp fordi den polske minoriteten er godt likt. Vi har ingen problemer med integrering. 

– Nordmenn spør meg ofte, «Hvor mange polakker er det i Norge?». Det kan jeg egentlig ikke svare på. Alle kan bevege seg fritt i EØS. Vi vet rett og slett ikke om det er 100, 120, eller 150 tusen polakker i Norge. Mange planlegger å bli i Norge lenge. De henter sine familier hit.

Hva sier en polakk til sin norske venn?
 Hva vil du si til polakker når deres norske venner spør «Hva skjer i landet ditt, egentlig»?

 Vi har hatt mange harde diskusjoner i polsk politikk, både innenriks og med EU. Et godt eksempel er diskusjonen om polsk-jødiske relasjoner i fjor. Vi kunne se at norske medier omtalte saken veldig ensidig. Jeg opplevde at det var vanskelig å få frem i norske medier det offisielle ståstedet til ambassaden. Man må høre alle sider av en sak for å få et helhetlig bilde. Debatten ble veldig het, men til slutt kom vi frem til en løsning og et kompromiss. Jeg tror den pågående diskusjonen vi nå har med EU kan få en lignende avslutning.

Mer til felles
 Hva er det som forener og skiller polakker og nordmenn?

 Jeg tror at det er flere ting vi har felles enn som skiller oss. Jeg er fascinert av norsk patriotisme, til og med patriotismen til norske forbrukere. Her kan vi lære fra nordmenn.

– Det som skiller er familiens stilling. For oss kan relasjoner mellom nordmenn virke mer løse, mens vi polakker er veldig rettet mot sterke familierelasjoner. Samtidig er dette vanskelig for mange nordmenn å forstå. Polske familier reagerer annerledes enn norske når de blir fratatt omsorgen for barnet sitt. I slike saker prøver vi å øke gjensidig tillit og forståelse gjennom samtaler. Vi ser at det fungerer. Samtidig må vi innrømme at vi i noen tilfeller bistår familier juridisk, hvis vi vurderer at beslutningen er tatt på svakt grunnlag.

– Et annet tema som forener nordmenn og polakker er Arktis. Siden 1950-tallet har Polen hatt en base i Ny-Ålesund som har drevet uavbrutt forskning i mange tiår. Data om klimaendringene er veldig verdifulle og blir brukt av internasjonale polarforskere. Polarsamarbeid mellom Polen og Norge er veldig avansert og er blitt et viktig samarbeidsområde for våre to land. 

FAKTA
Iwona Woicka-Żuławska (47) kommer fra Kraków. Hun er utdannet økonom ved Universitetet i Warszawa. Hun har jobbet i tre departementer og i Polens ambassade i London før hun ble Polens ambassadør i Norge i mars 2018.