Hyller pakistansk høyesterett for frifinnelse

Asia Bibi
Foto: Screenshot Youtube / Canadian Broadcasting Corporation
Den kristne kvinnen som er beskyldt for blasfemi er frikjent etter åtte år med dødsdom.
0Shares

Pakistans høyesterett avviste denne uken en begjæring om å omstøte rettens tidligere frifinnelse av Asia Bibi for anklagene om blasfemi, en anklage som medfører dødsstraff i Pakistan. 

Den kristne kvinnen som har sittet fengslet i åtte år med dødsdom hengende over seg fra en underliggende domstol, er nå fri og kan forlate landet.

Om frikjennelsen i den pakistanske avisen Dawn 28. januar

Blasfemiloven er blitt en islamistisk drivkraft for å hindre fri og viktig meningsutveksling og stagnerer og radikaliserer pakistanere med påvirkning helt inn i sentrale moskeer i Norge.

Saken har fått mye oppmerksomhet utenfor Pakistan. Dette er en faktor som kan ha medvirket til frikjennelsen, mener observatører.

Følges av pakistanere i Norge

Saken har også blitt fulgt med interesse i det pakistanske miljøet i Norge, ikke minst av ledelsen i to-tre pakistanske moskeer. Disse miljøene er tilhengere av dødsdom for blasfemi generelt og å opprettholde den opprinnelige dødsdommen mot Asia Bibi, ifølge Shakeel Rehman, leder av Senter for sekulær integrering (SSI).

Norske medier har tidligere omtalt offentlige markeringer i Oslo fra disse miljøene.

Shakeel Rehman kommenterer frifinnelsen slik: 

Shakeel Rehman: Frifinnelse som forventet
– Det var gledelig og som forventet at Pakistans høyesterett skulle holde fast på frifinnelsen av Asia Bibi og avvise kravet om omgjøringen. Denne saken viser hvor galt det har gått på grunn av politisk bruk av religion og innlemmelse av dødsstraff i blasfemiloven.

– Asia Bibi er uskyldig og rettsvesenet var modige nok til å frifinne henne, men hva med alle de andre ildsjelene som virkelig er kritiske til religiøs politisk misbruk og som sitter fengslet for blasfemi? De har ingen håp om frifinnelse. Blasfemiloven er blitt en islamistisk drivkraft for å hindre fri og viktig meningsutveksling og stagnerer og radikaliserer pakistanere med påvirkning helt inn i sentrale moskeer i Norge.

Bekymret for politisk bruk av islam

– Vi er flere med muslimsk bakgrunn som er sterkt bekymret for den politiske bruken av islam, uttaler Rehman.

Stefanusalliansen er en norsk kristen stiftelse som arbeider for trosfrihet og menneskerettigheter i land hvor kristne utsettes for diskriminering og undertrykkelse, blant annet i Pakistan.

Organisasjonen har i mange år vært engasjert i saken med Asia Bibi og har bidratt med rettshjelp og støtte til familien hennes gjennom sin partner Human Friends Organization i Lahore i Pakistan.

Hyllest til pakistansk høyesterett 

Johannes Morken, redaktør i Stefanusalliansen, er svært glad for frifinnelsen. 

– Det er gledelig at høyesterettsdommerne var så klare på det som er et selvsagt rettsprinsipp, at det skal foreligge bevis før du dømmer noen. Den opprinnelige dødsdommen var, sier Høyesterett, basert på falske vitnemål, kommenterer Morken. 

– Selv om dommerne selv har vært truet på livet, har de stått opp for rettssikkerheten. Jeg vil gi en hyllest til pakistansk høyesterett som nå har lagt en standard som forhåpentligvis kan skape presedens nedover i rettssystemet. Men det gjenstår likevel å se hva som skjer. Det avsies stadig nye dødsdommer for blasfemi i Pakistan. Senest nå i desember ble to personer dømt til døden for blasfemi i lavere rettsinstanser, sier han videre.

– Vi venter nå på sikker beskjed om at Asia Bibi kan komme trygt ut av landet, uten å bli angrepet av ekstremister som ikke anerkjenner frifinnelsen og står klare til å drepe henne, dersom de får mulighet. 

Pressemelding om saken fra Stefanusalliansen 29. januar