EU vedtar resolusjon mot rasisme som rammer afrikanere

EU må lytte mer til folket og endre politikken sin. En politikk som har ført til mindre selvråderett og økte klasseskiller har ført til mer rasisme og høyrepopulisme, mener Nei til EU i en uttalelse. Illustrasjonsbildet tatt fra Europaparlamentet.
Foto: J. Logan
EU-parlamentet har fremmet en resolusjon som skal håndtere den strukturelle rasismen som rammer millioner av europeere med afrikansk bakgrunn.

Resolusjonen oppfordrer EUs medlemsland til å utvikle nasjonale strategier mot rasisme og diskriminering på utdannings- og helsesektoren, i boligpolitikk, og i politiet og rettsvesenet, melder The Guardian.

Teksten krever også at EU-institusjonene skal vedta en mangfolds- og inkluderingsstrategi for å rette opp underrepresentasjonen av svarte og andre minoriteter.

Ikke-bindende

535 parlamentsmedlemmer stemte for resolusjonen tirsdag denne uken, mens 80 stemte mot og 44 avsto.

Selv om den er ikke-bindende, hylles resolusjonen fra flere grupper som historisk, siden den fokuserer på en særegen form for diskriminering som ofte er dagligdags for 15 millioner europeere med afrikansk bakgrunn.

– EU-parlamentet leder veien og sender et signal til medlemsstatene for hvordan de kan håndtere og bekjempe den strukturelle rasismen som hindrer den fulle inkluderingen av svarte og andre minoriteter i det europeiske storsamfunnet, sier Amel Yacef, sjef i nettverket European Network Against Racism, til The Guardian.

Resolusjonen kommer fire måneder etter at EUs rettighetsråd kom med en rapport om strukturell diskriminering. I rapporten kom det blant annet frem at svarte i Storbritannia var minst tilbøyelige til å varsle om rasistisk diskriminering, og at svarte og andre minoriteter i Finland opplevde mest hets og trakassering.