Yahoo vant mot fransk nazi-dom

0Shares

Internettportalen Yahoo har fått medhold i en kontroversiell sak som kan få stor betydning for ytringsfriheten på nettet. Dommer Jeremy Fogel i California har avgjort at Yahoo ikke behøver å rette seg etter en dom som falt i en fransk rettssak tidligere på året.

Den franske domstolen utstedte et forbud mot salget av naziobjekter til personer i Frankrike, og retten forlangte at Yahoo skulle installere et teknisk filter i sin auksjonstjeneste, som garanterte at franskmenn ikke kunne handle slike objekter som er forbudt i Frankrike.

Yahoo protesterte med henvisning til at firmaet driver en franske versjonen av auksjonssiden som holder seg til de lokale lover, men i øvrig ikke er i stand til at forhindre at franske brukere benytter amerikanske mor-portalen Yahoo. Men rettens tekniske eksperter slo fast at det er mulig å sortere etter IP-nummer, som vil blokkere minst 60 % av de franske brukere.

Retten i Frankrike truet med dagbøter på inntil 13.000 dollar og Yahoo måtte til sist fjerne alle naziobjekter fra sitt verdensomspendende auksjonssystem, men samtidig forsøkte firmaet å få avgjørelsen prøvd ved en amerikansk domstol.

Med onsdagens avgjørelse i California kan amerikanske virksomheter og privatpersoner påberope seg de amerikanske lover og retten til ytringsfrihet, og det er ikke mulig for utenlandske domstoler å kreve at amerikanske sider skal fjerne innholdet – så lenge det er lovlig i USA.

(Kilde: Reuters)