Suksesshistorier: Fra frivillig til advokatfullmektig

Var tidlig ute: Det lønner seg å søke studierelatert jobb tidlig i utdanning, sier Nafisa Ahmed.
Utrop i samarbeid med ambisjoner.no presenterer her suksesshistorier til en rekke personer med minoritetsbakgrunn.
Øystein Røe
Latest posts by Øystein Røe (see all)

Navn: Nafisa Ahmad
Stilling: Advokatfullmektig
Firma: Osloadvokatene
Utdanning: Mastergrad i rettsvitenskap ved UiO (2008)

Hvor lenge har du jobbet?
Jeg ble ferdig med utdannelsen i desember 2008, men jeg har i løpet av studietiden jobbet med mye spennende.

Jeg begynte å jobbe som frivillig medarbeider for MiRA-Senteret i 2002. Etter 2. avdeling på jussen begynte jeg å jobbe for rettshjelptiltaket Juss-Buss. Ellers har jeg hatt sommerjobb hos Politiets utlendingsavsnitt og har jobbet som studentpraktikant ved Den norske ambassaden i Ankara.

Hvor lenge har du vært i jobben du er i nå?
Jeg begynte å jobbe som kontorstøtte for Osloadvokatene våren 2007. I desember 2008 begynte jeg å jobbe som trainee for firmaet og siden mars 2009 har jeg jobbet som advokatfullmektig.

Hvordan havnet du i denne jobben? 
Jeg hadde allerede jobbet som rettshjelper og som offentlig ansatt, da jeg bestemte meg for å finne ut av hvordan det fungerte i et advokatfirma. Jeg fant derfor frem til 4-5 advokatfirmaer som jobbet med fagfelt som interesserte meg. Så sendte jeg inn en åpen søknad, hvor jeg meldte min interesse. Jeg fikk positivt svar blant annet fra Osloadvokatene som trengte en studentsekretær og fikk senere jobben. På grunn av gode kollegaer og et lærerikt miljø har jeg valgt å bli i firmaet.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut? 
En vanlig arbeidsdag er tettpakket med klientmøter, telefoner, korrespondanse med mer. Dette er ikke en åtte til fire-jobb, og man må regne med en del overtid. Det som gjør jobben min spennende er at man blir kastet ut i nye fagfelt og nye problemstillinger hele tiden.

Hvilke egenskaper trenger man for å mestre din jobb?
 
Det er blant annet viktig å være selvstendig, motivert og faglig interessert.

Hva vil være et naturlig skritt videre i din karriere?

Foreløpig jobber jeg for Osloadvokatene og trives godt med det. Det som kunne vært spennende en gang i fremtiden, er å jobbe som utlendingsattaché for en ambassade i utlandet.

Hvordan skal studenter og nyutdannede gå frem dersom de ønsker seg en lignende stilling? 

Jeg vil anbefale studenter å søke studierelatert jobb så tidlig som mulig i studiet. God erfaring åpner mange dører i arbeidsmarkedet. Finn ut av hva som interesserer deg, og send inn en åpen søknad. Det var slik jeg kom i kontakt med Den norske ambassaden i Ankara og Osloadvokatene. Det er videre viktig å ha gode karakterer, selv om det ikke betyr alt.