Utrops utgave 19 – 2021 er ute nå!

Sykehus sender regning for fødsler til kvinner uten lovlig opphold
1Shares

https://dagens.utrop.no/2021/19/