Forhandlinger i Aceh

0Shares

Aceh er den nordligste provinsen i Indonesia og ligger noen få grader nord for ekvatoren på øya Sumatra. I det indre er det mer enn 3000 m høye fjell og dsjungelområder der du kan treffe på gorillaer, tigre og elefanter. Blant de drøye 4,5 millioner innbyggere finner en en blandning av indonesiere, arabere, tamilere, kinesere og mange urbefolkningsgrupper. Provinsen er den “mest muslimske” i Indonesia og det er blitt innført islamsk lov. I motsetning til resten av Indonesia finner bare få turister veien til Aceh. Det skyldes den langvarige og blodige kampen mellom Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) og det indonesiske hæret. Men nå er sjansen til fred høyere enn noensinne.

Olje, historie og identitet

Ikke bare i Midtøsten, også i Tsjetsjenia og Aceh er det kampen om oljen eller gass som er årsak til krig og at tusenvis av mennesker blir drept eller er på flukt. Aceh er den potensielt rikeste provinsen i Indonesia. Men den er det ikke fordi pengene forsvinner 1700 km bort herifra i Jakarta og på kontoene til multinasjonale konserner. Den indonesiske staten tjener mer enn en milliard dollar årlig gjennom naturgassen som Exxon Mobile utvinner. GAM dannet seg i 1976, få år etter olje- og gassforekomstene ble oppdaget og en urettfredig fordeling av inntektene ble kjent.

Men konflikten dreier seg også om historie og identitet. Aceh har siden 1300-tallet vært en uavhengig sultanat som kontrollerte bl.a. krydderhandelen. Aceh var aldri del av det nederlandsk kontrollerte øyrike Dutch East Indies. Nederlenderne lyktes ikke, Aceh-befolkningens motstand var for sterk. Men da Dutch East Indies opphørte å eksistere og ble til et uavhengig Indonesia i 1950 ble Aceh plutselig en del av landet. Men ikke frivillig. Regjerningen i Jakarta brukte hæren til å annektere Aceh- provinsen.

Siden kampene har begynt har mer enn 10 000 mennesker mistet livet og flere hundretusen er drevet på flukt. For mange er Malaysia det første målet, noen lykkes å komme seg videre til bl.a. Europa og Norge. Men mange til dels fattige bønder flykter fra landsby fra landsby, i frykt for hevnaksjoner av det indonesiske militæret som regelmessig treffer sivilbefolkningen. Også Exxon Mobil skal være del av konflikten. Exxon ble mange ganger beskylt for å ha leid inn det indonesiske militæret for å sikre anleggene sine. Det mishandlet lokalbefolkningen grovt ifølge menneskerettighetsgrupper. Exxon skal ha skaffet utstyr til å grave massegraver og tortursentre. Exxon avviste beskyldningene.

Optimistiske nye fredsforhandlinger

I det siste har forhandlinger over en våpenhvile avtale begynt mellom Free Aceh Movement (GAM) og den indonesiske regjeringen. Det kom ulike signaler om når fredsforhandlingene (som blir ledet av Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue og finansert av blant annet Norge) skulle fortsette. 31. oktober sa en GAM- talsmann at GAM er villig til å undertegne en avtalen i begynnelsen av desember. Dessuten skal de stoppe kampen mens fastemånaden Ramadan pågår.

Begge sider, også Aceh-rebellene, er mer optimistiske enn ved tidligere anledninger. I august i år satte den indonesiske regjeringen et ultimatum. De tilbyr en spesiell “autonomi-pakke” for Aceh hvis rebellene slutter med de væpnede kampene senest i begynnelsen av desember. Autonomi-pakken skal sikre acehneserne mer kontroll over interne saker og over inntekter fra gass og olje. GAM sier at de har akseptert autonomi-pakken som grunnlag for forhandlingene men har ikke gitt slipp på kravet på full uavhengighet.

Nyheten ble ikke slått opp i avisene i Norge men finnes bare på Yahoo Asia og Reuters Asia sine nettsider og etterhvert i noen få europeiske aviser. Kanskje er det ikke mange som har så store forventninger til fredsforhandlingene som allerede har pågått i over to år uten at noe forandret seg til det positive. Eller kanskje er konflikten rett og slett glemt?

Konflikten i Østtimor var på 90-tallet stadig i nyhetenes søkelys, mange solidaritetsgrupper i Norge og ellers i verden engasjerte seg. Blant annet internasjonal press førte til at Østtimor ble uavhengig. Attentatet på Bali for en uke siden var på førstesida i norske aviser, mens det hersker stillhet om Aceh.