Akhtar Chaudhry (SV) om innvandringspolitikken

0Shares

Bør det bli vanskeligere for asylsøkere og innvandrere å få opphold her i landet?

Ja/Nei NEI

Begrunnelse:

Vi kan ikke bestemme hva som skjer i verden. Skjer det en katastrofe, utbryter en borgerkrig, kommer et brutalt regime til makt, trenger folk beskyttelse. Da kan ikke vi i utgangspunket ha sagt nei vi vil ikke ta flere asylsøkere.

Når det gjelder innvandrer, er det som kjent innvandringsstopp i landet. Det er kun norske borgere som henter sien ektefeller til Norge eller arbeidsgivere som henter inn trenger sårt tiltrengt kompetanse.

Vi kan ikke si nei til noen av disse.

Er det for mange med innvandrerbakgrunn i Norge i dag?

Ja/Nei NEI
Begrunnelse:

Bør vi åpne for økt arbeidsinnvandring for å fylle ledige jobber?

Ja/Nei —

Vi bør begynne å sidestille folk fra EØS-området og områdene utenfra EØS. Det lukter vindt når to folk bli8r behandlet annerledes.
Begrunnelse:

Danskene har utvidet botiden til 9 år som krav for å få statsborgerskap, er det en riktig vei å gå?

Ja/Nei NEI

Begrunnelse:

Det er nok med 7 år.

Skal innvandrere beherske norsk for å få statsborgerskap?

Ja/Nei —

Begrunnelse:

Bør gjøre det

Er det riktig med en aldersgrense på 24 år for dem som vil hente seg en ektefelle fra sitt opprinnelige hjemland?

Ja/Nei NEI

Begrunnelse:

Ett hvert menneske skal ha rett til å finne sin livspartner uavhengig av nasjonalitet.

Bør ekteskap mellom søskenbarn forbys når det gjelder innvandrere som søker opphold i Norge?

Ja/Nei NEI

Begrunnelse:

Ett hvert menneske skal ha rett til å finne sin livspartner innenfor de positive tradisjonene en er vant med.

Skal innvandrerforeldre miste barnetrygden hvis de sender bort et barn for å bli oppdratt i sitt opprinnelige hjemland?

Ja/Nei

Begrunnelse:

Vi har ingen intensjoner om å endre nåværende lovgivning på dette punkt.

Skal asylsøkere som begår kriminelle handlinger sendes ut av landet umiddelbart?
Ja/Nei

Begrunnelse:
Og vi kan ikke sende mennesker til død og forfølgelse. Har mennesker krav på beskyttelse utfra de konvensjoner vi har skrevet under på, kan vi ikke sende dem ut av landet dersom de er forfulgte og truet på livet selv om. Selv om de begår kriminalitet. De må stilles til retten her og straffes etter norsk lov.

Fremstilles innvandrere og asylsøkere for negativt i media?

Ja/Nei JA
Begrunnelse:

Til slutt:
Hvorfor skal innvandrere stemme på deg?

Sosialistisk Venstreparti har en politikk som er tuftet på rettferdighet og solidaritet. I dagens samfunn trenger vi flere fellesløsninger og ikke færre. Svake grupper trenger fellesskapsløsninger mer enn andre. Derfor bør en stemme på SV. Det trengs styrket innsats når det gjelder arbeid, bolig og minoritetenes representasjon på de politiske arenaene.

Jeg personlig har jobbet for denne politikken og håper å få tillit på dette.