”Muslimbrødrene” overtar

Mislykkes: Walid al-Kubaisis film om islamisme overbeviser ikke, mener vår anmelder.
Muslimbrødrene oppstod i 1928 i Egypt som en reaksjon mot vestlig imperialisme. Men er gruppen en reell trussel i dagens Europa eller Norge?

Norskirakeren og manusforfatteren til en ny dokumentar om den strengt religiøse organisasjonen, Walid al-Kubaisi, stiller spørsmålet om ikke mange i Norge har vært for naive i møtet med gruppen. Filmen har fått tittelen ”Frihet, likhet og det muslimske brorskap”. Al-Kubaisi er forfatter og en kjent figur i offentligheten i Norge og har i flere år deltatt i ordskiftet om innvandring og islam. 

Fredag 26. desember satt jeg i studio hos Radio Migrapolis med journalist Namra Saleem og diskuterte dokumentarfilmen. Filmen er sponset av fritt ord med 500 000 kroner  i 2008.

Islam, integrering og islamisme er det mest brennbare å debattere i samfunnet i dag. Det var derfor ikke overraskende å se at dokumentaren handlet om Muslimbrødrene, som ble grunnlagt av den egyptiske læreren og imamen Hassan Al-Banna (1906-1949), også kjent som bestefaren til den muslimske professoren Tariq Ramadan.

Bør verden være bekymret? Al-Kubaisi klarte ikke å overbevise meg.

Klar agenda

Al-Kubaisi forsøker å vise hvordan politisk islam truer grunnleggende europeiske verdier. Fra Egypt, Jemen, Frankrike og til Oslo. Han intervjuer ulike representanter og tar oss med på en ”oppdagelsesferd” i noe han åpenbart har hatt en tydelig og klar agenda med på forhånd.

Mahdi Akef, representant for Muslimbrødrene, uttaler i filmen at det er høye fødselstall som er muslimenes våpen for å overta Europa. Og hijab er ifølge ham et moderne synlig symbol på at muslimene overtar. Planen til Muslimbrødrene er slik jeg tolker den å spre politisk islam med ikke-voldelige metoder. Blant annet ved å “infiltrere” demokratiet gjennom representanter som jobber på innsiden av demokratiet for å spre islam og ved å øke den muslimske befolkningen i Vesten.

I dokumentaren ser vi store ansamlinger av sinte muslimske demonstranter i Frankrike, og roligere unge jenter med hijab, som demonstrerer for sin rett til å velge å gå med hijab.

Brødrene på 1930-tallet

Muslimbrødrene var på den tiden en reaksjon på klasseskiller mellom koloniherrer og vanlige folk. De ønsket velstand og vellykket utvikling. Var det en krig mot Vesten? Ikke på den tiden, da brødrene var mer opptatt å gi befolkning bedre helse og utdanning og være et moralsk forsvar mot det så på som uheldig innflytelse fra vestlig liberalisme og sovjetisk kommunisme. Men i dag jobber de for å spre politisk islam og vil overta. Er det noen grunn til å tro vi står overfor en reell trussel?

Målet ved dokumentaren er å overbevise oss om at Muslimbrødrene er
en trussel. Etter min mening bidrar dokumentaren mest av alt til å forsterke frykt for og fordommer mot islam.

Dokumentaren er lærerik når det gjelder selve hovedtemaet, nemlig de sterkt konservative Muslimbrødrene, men hvor stor er trusselen for at noe slikt sprer seg til i Norge i stor skala?
Jeg mener den er liten, blant annet fordi det er flest norsk-pakistanere i Norge; hos dem eksisterer det ikke tilknytninger til det nordafrikanske brorskapet, så vidt jeg vet.

Bør verden være bekymret? Al-Kubaisi klarte ikke å overbevise meg. Det var tydelig at han som ”oppdager” er på utkikk etter noe bestemt. Han fisket klumsete etter noe og fikk ikke helt grep på det han var ute etter. Det Al-Kubaisi manglet var en kritisk stemme som snakket mot Muslimbrødrene.

Det anbefales å se denne filmen med et kritisk blikk. Ja, Muslimbrødrene er der, men ikke la islamofobien overta.