Uro i Kim

Likestillingsminister Audun Lysbakken (t.v) har store forventninger til nyoppnevnte KIM-leder Anita Rathore (t.h) og hennes medarbeidere i utvalget.
Foto: Henrik Mevold
Flere medlemmer i Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (Kim) er kritiske til Anita Rathore sin lederstil. Kim-lederen beskrives som udemokratisk, arrogant og lite samarbeidsvillig.

Det er imidlertid ikke mange som våger å stå frem å kritisere Anita Rathore offentlig. De frykter det vil få konsekvenser å gå ut mot lederen. Mauricio Riquelme er en av få som tar sjansen på å snakke med fullt navn. Som varamedlem har han ikke deltatt på mer enn ett møte. Men han kjenner godt til den interne misnøyen og anslår at et tosifret antall Kim-medlemmer er kritiske til lederen. På møtet han selv deltok på, opplevde han å bli fullstendig ignorert av Anita Rathore.
– Jeg forsøkte febrilsk å ta opp pensjonsreformen og hvilken virkning den får for våre nye landsmenn. Men lederen overså meg og ville ikke gi meg ordet. Hun er så sta og vil bare ta opp saker hun selv har vært med på å sette på sakskartet, sier Mauricio Riquelme.
Han måtte til slutt krangle til seg ordet for å få si litt om det han anså som en viktig sak. Riquelme mener Rathore viser en respektløs oppførsel overfor utvalgsmedlemmene. 

Skadelig arroganse
Kritikken går på at lederen ikke vil diskutere og sette store og vanskelige saker som pensjonsreformen, arbeidsledighet og frafallet av minoritetselever på vidergående skoler på dagsordenen.
– Kim skal legge press på politikerne. Derfor må utvalget diskutere og legge frem viktige saker for myndighetene. Men jeg opplever at Anita Rathore ikke vil ta i de store sakene, sier Mauricio Riquelme.
Han mener Kim burde ha spilt en mye synligere rolle i samfunnsdebatten og oppfordrer Anita Rathore til å bli mer samarbeidsvillig og ydmyk
– Arrogansen hennes er skadelig for Kim, sier han.

Kritisk e-post
Uroen toppet seg da lederen for sekretariatet brått sluttet i fjor uten at Kim-medlemmene ble orientert om årsaken til avgangen. Det gikk rykter om at sekretariatslederen hadde blitt frosset ut av Anita Rathore. I en e-post sendt til Rathore og alle Kim-medlemmene kritiserte Hassan Ali Omar lederen for ikke å ha orientert utvalget om den påståtte personlige konflikten. Han uttrykte også misnøye med at utvalget ikke fikk være med på å bestemme hvilke saker som ble tatt opp på møtene. Anita Rathore besvarte aldri e-posten. Hun ringte heller ikke Hassan for å bringe klarhet i konfliktryktene.
– Hvis Anita mener dette var en personalsak burde det vært signalisert overfor utvalget. Ingen telefon eller e-post fra vår leder? Hva kan man kalle dette? spør Hassan Ali Omar.

– Når en leder ikke kommuniserer med sine medlemmer, overtar ryktene, fortsetter han.

Utrop har vært i kontakt med den avgåtte sekretariatslederen, men hun ønsker ikke å si noe om hvorfor hun sluttet. 

Ikke valgt
Det er ett år siden Anita Rathore ble oppnevnt som Kim-leder av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet uten å ha søkt stillingen. Som leder for Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO), som er en paraplyorganisasjon for innvandrerorganisasjonene på fylkesplan, finner Mauricio Riquelme det oppsiktsvekkende at en som skal kjempe for innvandreres rettigheter verken velges eller behøver å søke på stillingen.
– Selv ble jeg valgt til leder i INLO av likesinnede som trodde jeg kunne gjøre en god jobb, sier han. 
– Tåler ikke kvinnelig leder
Anita Rathore mener Mauricio Riquelme og Hassan Ali Omar ikke har forstått hvordan Kim fungerer og at de ikke tåler å bli irettesatt av en kvinnelig leder.
Kim-lederen hevder hun får mange positive tilbakemeldinger som leder. Hun er imidlertid ikke overrasket over at Mauricio Riquelme og Hassan Ali Omar kritiserer lederstilen hennes.
– Min erfaring er at disse to har problemer med å forholde seg til en kvinnelig leder og at de ikke liker at jeg forteller dem hvordan man tar opp ting i utvalget.
Vise respekt
Kim møtes fire ganger i året. Alle saker som behandles på møtene skal i forkant meldes til arbeidsutvalget, som består av fem personer inkludert Kim-lederen, slik at de kan forberede sakene. I tillegg gis medlemmene på hvert møte mulighet til å ta opp saker de ikke har rukket å melde inn.
– Medlemmene har flere muligheter til å komme med innspill. Selv om noen har mye på hjertet, er det viktig å vise respekt for de andre medlemmene og Kim sin dagsorden og tidsplan, sier Anita Rathore.

Følge planen
Hun stiller seg uforstående til kritikken om at utvalget ikke diskuterer viktige saker og viser til strategiplanen som medlemmene har vedtatt. I planen er tre satsingsområder blinket ut. Det er likestilling og deltagelse, likeverdige offentlige tjenester og rettighetsarbeid.
– Vi må konsentrere oss om det som har blitt vedtatt. Dette har alle vært med på å bestemme at skal prioriteres og da kan man ikke komme i etterkant å klage, sier Rathore.
Ingen innspill
Kontaktutvalget har behandlet pensjonsreformen som en egen sak. Ifølge Kim-lederen kom det ingen innspill fra Mauricio Riquelme da saken ble behandlet. 
– Jeg forstår ikke på hvilket grunnlag noen kan klage på at deres innspill ikke kommer med når de ikke kommer med noen, sier Rathore.
Hun mener de som kritiserer bør spørre seg selv om de har brukt de kanalene de skal og om de har satt seg inn rutinene for å ta opp ting.

Krav til leder
På spørsmål til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om hvilke kriterier de legger til grunn når de oppnevner en Kim-leder viser kommunikasjonsrådgiver Helge Skinnes til den statlige veilederen for utvalgsarbeid, hvor det blant annet heter at en utvalgsleder forventes å få et utvalg til å fungere optimalt. Vedkommende skal også jobbe for størst mulig intern enighet.
– Av konkrete utfordringer er kanskje det mest sentrale å lede møtene effektivt og å nytte de ressursene som utvalget representerer, skriver Skinnes i e-posten.

FAKTA

Om Kim

Arrogansen hennes er skadelig for Kim.

* Et regjeringsoppnevnt utvalg som gir råd til myndighetene i minoritetssoørsmål

Kritiker: Mauricio Riquelme tror ikke han får delta på flere møter i Kontaktutvalget etter å ha kritisert lederen.
Foto : Privat

* Består av leder og 23 regionale medlemmer fra hele landet. Inkludert varamedlemmer har Kim 79 medlemmer.

* Medlemmene oppnevnes av regjeringen for en fireårsperiode etter forslag fra minoritetsorganisasjoner.

Kilde: Kim.no

Gode gamle dager: Idyllen er i ferd med å slå sprekker i Kim.
Foto : Kim