Konsekvens av islam- og flerkulturfiendtlighet

Som reddende riddere: Norwegian Defence League, den norske avleggeren av English Defence League, hevder de vil forsvare Norge og vestlig demokrati fra sharialov og islamsk ekstremisme. Begge grupper blir likevel beskrevet som høyreekstreme, rasistiske og voldelige. Foto: facebook.com.
Foto: facebook.com
Selv om massakeren på Utøya og eksplosjonen på Regjeringskvartalet er enkeltmannsverk må vi ta på alvor at islamfiendtlige personer, partier, nettsider og organisasjoner kan ha forsterket hans gale intensjoner.
Hans Rustad som driver Document.no er i fokuset. Anders Behring Breivik som er siktet for massakeren og eksplosjonen har vært aktiv på dette nettstedet. Høyreekstreme grupper har vært regnet som mindre aktive de siste årene. Isteden har bevegelsene økt på nett. 
Organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) har i dag over 12 000 medlemmer på facebook. PST har også advart mot økt nettekstremisme.
Utfordringen i lukkede grupper og samfunn er at deres ekstreme meninger ikke blir modererte av andre synspunkter og blir stående som legitime. De ensidige påstandene blir heller oppmuntret og applaudert uten at kritikk fremsettes om disse påstandene. 
Politikere
Uttalelser fra politikere har til tider inneholdt undertoner av rasisme og fremmedfrykt, spesielt i forbindelse med sikkerhetsspørsmål, het det i følge en rapport fra Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse (ECRI) allerede i 2009.

I en artikkel i Aftenposten skrev jeg:

– Islamofobien er økende både i Norge og generelt i Europa. I en slik kontekst, hvor den muslimske identiteten er truet, føler disse moskémiljøene et behov for styrke sin egen identitet og retten til å være seg selv og utøve sin religion. Staten har fullstendig oversett muslimer som gruppe. Til tross for at islamofobien er dokumentert, er det lite forsøk på å redusere denne. Derimot har det vært mye fokus på forbud mot å bruke hijab i politiet. Regjeringens mangfoldspolitikk har ikke fungert i praksis når det gjelder muslimer.

«Det er klare paralleller mellom jødehetsen og muslimhetsen. FrPs retorikk en av hovedårsakene til muslimhetsen i vår tid,» skrev jeg i en kommentar i Utrop i fjor.

Norge i sorg

For oss som har opplevd krig er det sjokkerende å få dette på nært hold. Eksplosjonen har skjedd på min tidligere arbeidsplass, og flere av deltakere på sommerleiren på AUF er mine venner. 
Selv om hendelsene fredag kommer til å forandre Norge, kan vi håpe at sorgen binder oss sammen uavhengig av etnisk bakgrunn. Kanskje fører denne ulykken til enda mer samhold og felleskapsfølelse. 
Jeg har dyp medfølelse for pårørende til de som er rammet av dette.