Alle grupper er berørt av den økonomiske krisen, men det er en overrepresentasjon av lavtlønnede, lavt utdannede og familier preget av svak inntekt blant nye ledige, viser en ny SSB-rapport. Omkring 270.000 personer er blitt arbeidsledige etter koronautbruddet, de fleste i form av permitteringer, skriver Statistisk sentralbyrå. Kvinner er mer utsatt for arbeidsledighet enn menn, yngre mer utsatt enn eldre og innvandrere mer enn øvrig befolkning. Arbeidsledigheten er fra før av høyere blant innvandrere enn resten av befolkningen, og innvandrere går ut av arbeidsmarkedet først når det arbeidsledigheten synker. Forskerne advarer om at ulikheten vil øke dersom arbeidsledigheten blir langvarig.

Mange sårbare barn

Tidligere beregninger fra Folkehelseinstituttet viser at vi kan regne 135.000 barn som sårbare. Lav utdannelse hos foreldrene, lav inntekt, rus og psykiske lidelser hos omsorgspersoner er årsaken til barnas sårbarhet.

Barna til innvandrere blir også utsatt for mer grovere oppdragervold enn andre. En rapport om vold og overgrep blant barn og unge fra 2016 viste at ungdom med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn er mer utsatt for grov vold enn de som har norsk eller nordisk bakgrunn.

Disse barna er nok inne i en vanskelig periode, fordi flere av barna har blitt mer avhengig av familien enn vanlig mens skolene og barnehagene har vært stengt.

Regjeringen lanserte mandag nye tiltak for å hjelpe de sårbare barna, blant annet en døgnåpen chattetjeneste. Tjenesten åpner tirsdag og skal være tilgjengelig gjennom hele påsken. Alarmtelefonen for barn kan også brukes, både av barn og voksne, hele døgnet gjennom. Den nås på nummer 116 111, både som telefon og på sms.

Barne- og familiminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) uttalte nylig at han skal sette ned en gruppe av fageksperter for å vurdere konsekvensene for barn og unge av tiltakene som er satt i gang.

– For noen barn er det kanskje spennende å være hjemme fra skole og barnehage, for andre er det helt motsatt. Ukene som ligger foran, kan virke uoverkommelige, sa Ropstad.

Kvinner utsatt

FN slår alarm om vold mot kvinner i hjemmet under koronakrisen. I Norge frykter krisesentrene at pågangen skal eksplodere når samfunnet åpner opp igjen. Tradisjoenelt er innvandrerkvinner overrepresentert ved krisesentre rundt om i landet. Hver måned får Oslo Krisesenter et par hundre henvendelser om vold i nære relasjoner. Halvparten av dem som kontakter krisesenteret er kvinner med minoritetsbakgrunn. Overgriperne er både etnisk norske menn og menn med innvandrerbakgrunn.

Krisesentersekretariatet og likestillings- og diskrimineringsombudet sendte for noen uker siden et brev til justisminister Monica Mæland der de ba om at Politiet økte beredskapen betraktelig for å styrke sikkerheten til vold- og overgrepsutsatte.

Henvendelsene fra voldsutsatte kvinner i Storbritannia har gått opp 25 prosent siden de strenge tiltakene for å begrense smittespredningen ble iverksatt, melder BBC. Hjelpetelefonens nettsider skal også ha fått en 150 prosent økning i trafikk.

Også i USA har det vært en økning i antallet henvendelser mange steder. I flere store byer har over 20 prosent flere enn vanlig ringt politiet for å varsle om voldelige partnere, melder CNN.

I Brasil skal et statsdrevet krisesenter ha opplevd en økning på 40-50 prosent, ifølge The Guardian.

Kadra Yusuf som bidrog til å avsløre kvinnelig omskjæring skriver i et mye delt innlegg på Facebook at vold i nære relasjoner har økt med 36 prosent bare på en uke i Paris, og at 20 kvinner har blitt drept i Tyrkia i løpet av de siste 20 dagene. 14 av dem ble drept innenfor husets fire vegger. Hun viser også ti lat det i i England og Wales var økte antall innringinger til hjelpetelefonen med 25%.

Her er en oversikt over nettsteder og telefonnumre du kan ringe dersom du er utsatt for vold, eller mistenker at andre er det.

• Vold- og overgrepslinjen (døgnåpen): 116 006

• På krisesenter.com kan du finne oversikt over ditt nærmeste krisesenter.

• Dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Nettsiden gir deg mulighet til å ta skriftlig kontakt, og du kan velge å skjule at du har besøkt siden.

• Mental helses hjelpetelefon: 116 123

Alarmtelefonen for barn og unge (døgnåpen): 116 111