Kunnskapsdepartementet forsvarer korona-infomidler til majoritetsorganisasjoner

Det klart at flere av de tingene vi gjør i en hektisk krisesituasjon ikke vil være perfekt, sier statssekretær Grunde Kreken Almeland (V) til Utrop.
Foto: Wikipedia
Til tross for at nøkkelpersoner og ressurspersoner i innvandrings- og integreringsfeltet kritiserte Guri Melby (V) for skjev tildeling av midler til korona-info, forsvarer Kunnskapsdepartementet tildelingen.

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo, Organisasjon mot Offentlig Diskriminering (OMOD), Minotenk, Mira-senteret og Seema, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Islamsk Råd Norge (IRN) er blant organisasjoner som har vært kritiske til departementets tildeling av midler til korona-info.

6,6 millioner ble tildelt for å gi korona-informasjon til innvandrere. Kun majoritetsorganisasjoner fikk midlene.

Les også: Sterke reaksjoner etter at integreringsminister delte ut pengene kun til majoritetsorganisasjoner

Les også: Overrasket over at regjeringen gir midler til korona-info kun til majoritetsorganisasjoner

Les også: – Signaliserer at innvandrerorganisasjoner ikke stoles på

– Vi har ikke på en god nok måte nådd frem med relevant informasjon om koronaviruset til innvandrermiljøene. Da vi fikk signaler om det, så vi behov for å handle raskt. Et av tiltakene det var praktisk mulig å iverksette med en gang var å sikre midler til noen organisasjoner som allerede er etablerte mottakere. Så er det klart at flere av de tingene vi gjør i en hektisk krisesituasjon ikke vil være perfekt. Dette var ett tiltak, sier statssekretær Grunde Kreken Almeland (V) til Utrop.

Hva menes med etablerte mottakere? Kunnskapsdepartementet gir midler til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet. Hvorfor anser ikke statssekretæren andre innvandrerestyrte organisasjoner i denne posten som etablerte mottakere?

– Det er klart at det finnes flere relevante organisasjoner. Vår vurdering i denne omgang gikk utelukkende ut på at dette er etablerte mottakere som har stor kapasitet, nettverk og som kan sette i gang tiltak raskt. I tillegg er disse organisasjonene til stede i stort sett hele landet og har en stor kontaktflate til forskjellige minoritetsmiljøer, noe som kommer godt med i den fasen vi er nå. Nye tiltak vurderes fortløpende, sier Almeland.

Statssekretær vil samarbeide med ressurspersoner og organisasjoner.

– Vi tror ikke at dette tiltaket alene vil være nok. Så er det helt riktig som flere har påpekt, at vi er avhengige av å samarbeide med sentrale ressurspersoner og organisasjoner med kjennskap til ulike deler av innvandrerbefolkningen for å lykkes med den nasjonale dugnaden. Det arbeidet fortsetter vi med. Alle skal være trygge på at dette er prioritert arbeid hos både departementet og Integrerings -og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Hvordan skal dette samarbeidet foregå? 

– Vi har allerede hatt innspillsmøter med ressurspersoner og organisasjoner, og vil i samarbeid med IMDI også ha flere fremover. Vi arbeider tett sammen med helsemyndighetene om å nå minoritetsbefolkningen, sier Almeland.