Barnevernets overtramp

Nesten 100 norsk-somaliere på Gjøvik demonstrerte protest mot barnevernet og politiet som i tok 12 barn fra tre norsk-somaliske familier. I dag er barne tilbake hos familiene.
Foto: NRK
– Hvorfor kidnapper de våre barn?, spør polske "Adam", som har en sønn på to år. 
0Shares

Han har sett en dokumentar denne uken på polsk TV om norske barnevern. Dokumentaren tar for seg enkeltsaker hvor polske foreldre ble fratatt barna av barnevernet, og en rekke involverte personer forteller om opplevelsen av barnevernet.

En av nøkkelpersonene som slakter barnevernet er Nina Witoszek, professor ved Universitetet i Oslo. Hun skrev en kronikk i Aftenposten med tittelen “Godhetens tyranni“. Dessuten forteller privatdetektiv Krzysztof Rutkowski i interjvuet hvordan han “frigjorde barna fra fangenskapet” hos norske fosterfamilier.

Dokumentaren er lagt ut på Youtube og gir et bilde av barnevernet som en institusjon som “kidnapper” babyer, som driver heksejakt på foreldre, og hvor barnevernsarbeidere ikke forstår kulturforskjeller.

Mitt inntrykk er at barnevernet, når de først reagerer, så reagerer de for strengt.

Det er ikke bare polske foreldre som har reagert kollektivt på barnevernets behandling, men også somaliske foreldre har opplevd det samme. Det somaliske miljøet var i åpen konflikt med barnevernet i fjor. Foreldrene demonstrerte, møtte politikere og gjorde det de kunne for å vise at barnevernet har begått en feil.

Tamilenes tur

Og nå er det tamilenes tur. I følge en artikkel i The Island i Sri Lanka er ca 60 familier rapportert om at deres barn er overtatt av barnevernet. De mener barna ble fratatt omsorgsretten på feil grunnlag eller at barnevernet har reagert mer strengt enn nødvendig.

Mitt inntrykk er at barnevernet, når de først reagerer, så reagerer de for strengt. Om dette er noe som er gjennomgående blant innvandrerbarn, er vanskelig å si. Tatt i betraktning at både polakker, somaliere og tamiler kollektivt demonstrerer og roper om varsko så må det ringe en bjelle hos politikere. Det er noe galt med systemet.

Tar feil om modusfamilie

Tradisjonelt i Norge ser barnevernet etter “modus foreldre” som mishandler eller utsetter barnet for omsorgssvikt. Et av indikatorene kan være vold. Foreldre som bruker vold kan blant annet selv ha problemer med aggresjonshåndtering, psykiske problemer eller arbeidsledighet.

Minst 90 % av tamilske foreldre bruker fysisk avstraffelse av barna. Dette går på tvers av sosiale lag og utdanning. De ressurssterke foreldre argumenterer at det er bedre med en kortvarig fysisk avstraffelse enn med psykisk tortur hvor barn blir låst inne på en kott eller rom slik norske foreldre gjør. Dette tar barn mer skade av, argumenterer de.

Norsk lov forbyr fysisk avstraffelse. Likevel velger enkelte innvandrerforeldre fysisk avstraffelse som en bevisst strategi i oppdragelsen. Det kan være fordi de selv har vokst opp med slik avstraffelse og kanskje ikke vet at det er ulovlig i Norge. Når man vurderer foreldrenes omsorgsevne må barnevernet vurdere familiesituasjonen som helhet, og ikke bare løpe og frata barna foreldrene sine så fort en far eller mor har dasket til barnet.

Jeg sitter med et inntrykk av at barnevernet vurderer innvandrerforeldre som dårlige foreldre fordi de snakker dårlig norsk, fremstår som ikke-integrerte eller gjør andre valg i oppdragelsen enn det en sosialarbeider er vant til. Vi holder på å få et tillitsproblem til barnevernet. Når hele grupper i samfunnet viser mistillit så er dette en tendens som myndighetene må ta på alvor.

Fakta:

*84 prosent av alle barn med tiltak fra barnevernet har ikke innvandringsbakgrunn. Men i forhold til barnebefolkningen er barn som er innvandret til Norge klart overrepresentert i alle aldersgrupper.
*Fysisk mishandling er oftere oppgitt som grunnlag for førstegenerasjonsinnvandrerbarn enn for barn uten innvandringsbakgrunn.
*Barnets atferdsproblemer er langt oftere oppgitt som grunn for tiltak blant førstegenerasjonsinnvandrerbarn enn for barn i de andre to gruppene.
*Foreldres rusmisbruk er som oftest grunn til tiltak for barn uten innvandringsbakgrunn.

(Kilde: Innvandrerbarn i barnevernet 2004; SSB-rapport 2006/19, Lilleberg/Rieber-Mohn (2010) Når barns atferd gjør deg bekymret).