Informatørkurs for ressursperoner

Helsearbeidere påpeker mangelfull informasjon om kjønnslemlestelse, ifølge en fersk rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
Foto: flickr.com
Author Recent Posts Claudio Castello Latest posts by Claudio Castello (see all) Forskning: Kobling mellom etnisk mangfold og lønnsomhet - 21.05.2022 Colombianske menneskerettighetsforkjempere på Oslo-besøk - 20.05.2022 Vestafrikanske rytmer og popstrupesang til årets Riddu Riđđu - 20.05.2022 Regionalt ressurssenter for forebygging av traumelidelser og selvmord, region Øst (RVTS Øst) inviterer ressurspersoner fra ulike nasjonalgrupper til informasjonsmøte om […]
0Shares

Regionalt ressurssenter for forebygging av traumelidelser og selvmord, region Øst (RVTS Øst) inviterer ressurspersoner fra ulike nasjonalgrupper til informasjonsmøte om vårt informaatørkurs. Kurset er et tilbud til personer som ønsker å bidra i arbeidet med å forebygge kvinnelig omskjæring/kjønnslemlestelse.

informatørkurset går over fem samlinger. Samlingene vil omhandle forskjellige temaer som: tradisjoner, barneoppdragelse, kvinnehelse mv.
 
Kurset er et tilbud til personer fra ulike nasjonalgrupper som ønsker å bidra i det forebyggende arbeidet mot kjønnslemlestelse i sitt eget miljø. RVTS Øst vil være en sentral støttespiller i det forebyggende arbeidet som pågår.
 
Innholdet i informatørkurset vil bli nærmere presentert på informasjonsmøtet den 20. november, kl 1700 til 1900. Både informasjonsmøtet og kurset er gratis.
 
Les hele invitasjonen til informasjonsmøtet her