Religiøst konservative miljøer finnes i alle religioner, inkludert buddhisme og i alle land. Det hjelper ikke å forby miljøene, men heller bør vi ta til motmæle, skriver Majoran Vivekananthan i dette innlegget. På bildet ser vi IslamNets grunnlegger Fahad Qureshi.
Foto: Skjermdump/YouTube
IslamNet er utvilsomt en organisasjon å holde øye med, ikke minst fordi deres representanter for IslamNet har gitt uttrykk for et tankegods som vi, i hvert fall her i Utrop, ikke ønsker å promotere.
382Shares

Organisasjonen har blant annet gjort det klart at de ikke aksepterer homofil praksis, at de tolker islam på en ultrakonservativ måte, og så har lederen og en håndfull andre provosert både muslimer, kristne og hedninger til blasfemi, og invitert tvilsomme predikanter.

Det er Filter Nyheter som avslørte at IslamNet har gått til innkjøp av et brukt lokale som skal bli til et slags aktivitetssenter for unge der de kan trene, gjøre lekser, delta i en ungdomsklubb, bruke PC-er og ellers ha et sted å være. 

Det vil si, det er stiftelsen Iman Aktivitetssenter som har kjøpt eiendommen for 60 millioner kroner. Stiftelsen er delvis forbundet med IslamNet, men har gjort det klart at kjøpet av eiendommen er utført av dem og ikke IslamNet. 

Den involverte eiendomsmegleren forklarer at kjøpet har foregått etter forskriftene. Det meste av pengene er ifølge de nevnte avisene, samt oppkjøper selv, kommet fra private sponsorer og lån – og banken har gjennomført de dertil hørende undersøkelsene rundt pengenes opprinnelse. Alt peker altså i retning av at det her ikke har foregått noe annet enn et lovlig oppkjøp av en eiendom. En litt trist utseende lager-aktig bygning under et sett med høyspentledninger på Haugenstua i Groruddalen. 

Alle har tilgang på sanksjoner for forbrytelser – kristne som muslimer. Altså hvis det altså skulle vise seg at nye eiere bruke bygget til konstruksjon av bomber, prostitusjon, menneskesmugling og omsetning av kokain, da utredes saken, politi involveres, rettssystemet involveres, og hvis urett er begått, vil de som står bak fengsles og/eller bøtelegges. Her har det ikke skjedd noe nytt, bortsett fra et, etter alt å dømme, helt lovlig kjøp av en eiendom. Og ja, IslamNet og deres støttespillere bør, som sagt, absolutt konfronteres med sitt tankegods, men å forby lovlige aktiviteter i et lovlig kjøpt lokale, slik FrP tar til ordet bryter med de demokratiske rettighetene i Norge.

Her skal nevnes at en rekke medier, politikere og fagpersoner er bekymret for IslamNets kontroversielle uttalelser om homofile, ytringsfrihet og blasfemi, men dette nevnes som et apropos som er vanskelig å se hvor skal plasseres. Det er da ikke noe nytt at konservative muslimer er skeptiske til homofile, slik også de kristne menighetene innerst i de mørke vestlandsfjordene er. Hvilket belegg har i tilfelle mediene for å anta at disse konservative tolkningene av islam representerer norske muslimer i sin helhet? Og er holdningene fra denne skuffen ekstreme? Er man ekstrem, eller enda verre, ekstremist, hvis man har disse holdningene? En representant for Rødt har i sakens sammenheng uttalt at eiendomskjøpet er «livsfarlig». Finnes det dekning for denne påstanden? Står det om liv?

Frykten for hjernevask

Mange frykter at Islamnet bidrar til hjernevaske ungdommer i en religiøs konservativ retning og dermed motarbeider integreringen. At noen av de som reise til Syria for å delta i IS brukte Islamnet som springbrett har gitt næring til denne frykten. 

Men hva IslamNet står for er ingen hemmelighet, det er bare å følge med på deres hjemmeside, se Youtube videoer hvor alle prekener og debatter er lagt ut. Religiøst konservative miljøer finnes i alle religioner, inkludert buddhisme og i alle land. Det hjelper ikke å forby miljøene, men heller bør vi ta til motmæle. 

Myndighetene bør heller fokusere på å ha dialog med alle religiøse miljøer om deres holdninger til menneskeheten, og finne felles humanistiske verdier som forener og promoterer sameksistens.