Gulrot og pisk

Facist? Svak historisk parallell, mener lederskribenten
En ny avtale om asyl- og innvandringsfeltet mellom de borgerlige samarbeidspartiene er på plass. I denne delen skal jeg kommentere om punktene som handler om straffedømte og udokumenterte.

* En effektiv saksbehandling og raskere retur av personer uten lovlig opphold og kriminelle.

* Adgang til vurdering av fengsling av personer i 48-timers prosedyre.

* Lukkede og mer differensierte mottak.

* Innreiseforbud for personer som kan ekslkuderes etter flyktningkonvensjonen.

Her er noen punkter som har lagt grunnlaget for den største politiske floken blant de fire på borgerlige side. Samtidig som man varsler mer skjønn i saker som gjelder langtboende asylsøkerbarn og familiegjenforeninger så setter man hardt inn mot de som har begått lovbrudd og/eller befinner seg i landet på ikke-lovregulert basis.

Samarbeidsteksten mellom Høyre, KrF, Venstre og Frp viser til at man skal utvikle to nye typer mottak: integreringsmottak for de som venter på bostedskommune, og retursentre for personer og familier med endelig avslag. Noen av retursentrene skal kunne ta imot utlendinger som er ilagt frihetsberøvelse etter utlendingsloven. Her er det åpenbar bruk av gulrot og pisk, i tråd med den sterke politiske tautrekkingen som har preget forhandlingene.

Fordel Frp
I høst, da vi fikk borgerlig flertall etter Stortingsvalget, spekulerte jeg om alt fra firepartisregjering til 2+2-regjering. Siste alternativet viste seg å være mest korrekt. Frp og Høyre regjerer, men støtten fra “utenforpartiene” Venstre og KrF er essensiell. Og det var blant annet avstanden mellom de sistnevnte til Frps politikk på asyl- og innvandringsfeltet som var utslagsgivende at mange denne overnevnte regjeringsmodellen.

Når det gjelder avtaledelen som omfatter straffedømte eller lovbruddsanklagede utenlandske borgere i asylsituasjon har Siv Jensen og hennes partikolleger fått fullt tilslag. Leser man på partiets hjemmeside kan man se at innvandringspolitisk talsmann Mezhyar Keshvari kaller avtalen, og da særlig delene som omfatter den overnevnte gruppen, for et taktskiftet. Og både Keshvari, Jensen og andre Frp´ere bør innkassere dette som en av sine største politiske seire.

Sirkelbryter 
Et svært viktig punkt (mener jeg) for at dette skal lykkes er om den også foreslåtte endringen av utlendingsforskriften om muliggjøring av ulønnet arbeid for asylsøkere. Jobbtilbud til de som er på mottak er et etterlengtet virkemiddel fra mange hold som kan bryte en ond sirkel for asylsøkere. Særlig det å komme til Norge som enslig, ung og sårbar er en viktig årsak til at mange faller i hendene på kriminelle miljøer. Og for de som kommer til Norge for å misbruke asylinstituttet vil også denne politikken være en fatsdemper.

Endringen i den overnevnte forskriften kan faktisk bidra til sirkelbrytning, til positiv utvikling. Men da forutsetter det óg at 2+2-regjeringen viser gjennomføringskraften de snakker om.

Her er teksten til asylavtalen. Enig eller uenig? Si din mening på kommentarfeltet.