Å bade eller ikke bade

 
Foto: Vesturbæjarlaug
"Land vi liker å sammenligne oss med" er en mye brukt frase i norsk offentlighet. På Island, mitt hjemland, har vi fem ganger så høy tetthet av offentlige bad og inngangsbilletten koster en tredjedel av det den gjør i Norge.

Norske barns manglende svømmekunnskaper har fått mye omtale i media. Vanskelig tilgang til svømmeundervisning, men også generelt til offentlige bad, er noe av forklaringen. Og så er det dyrt.

Når det gjelder tilgang til offentlige bad, blir jeg fristet til å sammenligne forholdene i Norge og på Island, der jeg kommer fra. Og hvor svømmeundervisning er en obligatorisk del av skolegangen.

Et kjapt søk på Google viser følgende forhold mellom Oslo og Reykjavik:

Antall offentlige bad i Oslo: 10
Antall innbyggere i Oslo: 618,000
Pris Tøyenbadet lørdag/søndag: Barn kr 50, voksen kr 100

Offentlige bad i Reykjavikområdet: 17
Innbyggere i Reykjavikområdet: 205,000
Pris gjennomsnitt: Barn kr 10, voksen kr 30

Tragedier som kunne vært unngått
Nyheter om barn og unge som mister livet ved drukning, vekker gru i oss alle. Og i de tilfeller årsaken til ulykken verken kan være ytre omstendigheter eller skader som har forhindret barna i å redde seg selv, men kun mangel på svømmetrening, kommer det tragiske enda tydeligere frem.

Over halvparten av alle 10-åringer er dårlige svømmere, ifølge Aftenposten. I kommentarfeltene i avisene kan man lese argumentet om at foreldre alene har ansvar for at barna lærer seg å svømme. Men ansvar er ikke det samme som muligheter, og befolkningens svømmekunnskaper er en sak som vedkommer oss alle.

Trening må til
Det er mye vann både i og rundt Norge. Vakre innsjøer, ferskvann og strender. Om sommeren har både voksne og barn glede av det, og som de fleste foreldre har erfart, er det få ting som for barn kan slå den herlige kombinasjon av sand og vann ute i det fri.

På Island har hver eneste lille bygd et basseng. De besøkes flittig både til lek og svømming. Man tar seg gjerne en svømmetur etter jobb, med barna i helgene eller tidlig om morgenen. Gamle og unge. En viktig del av besøket er for mange å sitte i de varme kildene etter svømmeturen og diskutere verdenssituasjonen med sidemannen.

For å bli en god svømmer må man ha mulighet for å øve. Og da er litt lek i strandkanten ikke nok. Hvis vi vil at landets unge skal være trygge i vannet, må vi sørge for at det er mulig å øve på det. Det kan vi ved å gjøre bassenger lett tilgjengelige og kostnaden lav nok til at foreldre har mulighet for å ta barna sine dit. Gjør vi tilgang til badene enklere, får vi unge som er flinkere til å svømme og som dermed kan redde seg selv og eventuelt andre.

Bedre folkehelse
Svømming har en annen stor fordel som vi gjør lurt i å huske på: Den er en av de mest alsidige fysiske treninger som finnes. Derfor vil svømming ikke bare øke barnas sikkerhet i vann, men vil akkurat som gymtimer på skolen også bygge kropp og helse generelt og dermed bedre folkehelsen.

Derfor må svømmeundervisning være tilgjengelig for alle. Akkurat som gym. Akkurat som lesing. Ikke som et ekstratilbud, men som en naturlig del av opplæringen av våre barn og unge. For liv, glede og god helse.