Utrop beklager

På grunn av en intern glipp i våre publiseringsrutiner ble et gammelt leserinnlegg av Trond Ali Lindstad i går lagt ut på våre nettsider. Det beklager vi.

Trond Ali Lindstad hadde i 2011 et innlegg på trykk i papirutgaven av Utrop, der han fremmer tanker om at USA og Israel kunne ha visst om planene om å angripe Tvillingtårnene og Pentagon den 11. september 2001.

Utrop vurderte i 2011 dette innlegget som del av et større bilde med ekstremisme og konspirasjonsteorier i Norge på den tiden. Innlegget inneholder til dels grove og forvirrede påstander, og er selvsagt ikke noe Utrop går god for (slik vi heller ikke nødvendigvis støtter eller går god for annet innhold sendt inn av eksterne skribenter). Grunnen til at vi trykket innlegget den gang, var at Trond Ali Lindstad var en kjent person i norsk offentlighet. Han har hatt en sentral posisjon i sitt muslimske miljø og nokså stor innflytelse på mange mennesker i kraft av å være leder for Urtehagen, som driver og har drevet både barnehager og en privat videregående skole. Vi mente derfor det var viktig å vise våre lesere hva han står for.

Når det gjelder gårsdagens publisering, var det en beklagelig glipp. Ved dette tilfellet fanget vi i ledelsen ikke fort nok opp hva som hadde skjedd, og da vi først oppdaget det, var stormen på sosiale medier allerede et faktum. Når skaden først er skjedd, er nå viktig for oss å understreke sammenhengen publiseringen først skjedde i. Forestillinger om at “noen” visste “noe” om 11. september 2001 før angrepene skjedde, har versert i diverse former og sprunget ut av flere helt ulike miljøer etter 2001. Å vise at Trond Ali Lindstad er en av dem som har slike forestillinger, er relevant for en publikasjon som Utrops papiravis, som har en mer begrenset rekkevidde enn nettsidene, som leses av nokså mange flere mennesker og oppdateres hver dag. Leserne på nett er dessuten i gjennomsnitt betydelig yngre enn leserne på papir, noe som ikke er irrelevant når det gjelder publisering av det mange vil oppfatte som propaganda fra en ytterliggående aktør.

Vi ser selvsagt at datoen for publiseringen på nett er støtende for mange. Denne artikkelen hadde som nevnt stått på trykk på papir, og var ikke ment å skulle publiseres igjen. Da det likevel skjedde, har det sin bakgrunn i at vår nettredaksjon nokså nylig har begynt å republisere gamle, men eksklusive saker bak betalingsmur (“pluss-artikkel”) med jevne mellomrom. Innlegget til Trond Ali Lindstad var ikke en av de sakene som var planlagt for publisering av den redaksjonelle ledelsen i Utrop. Og da det likevel skjedde, skyldtes det altså en glipp.

Utrop beklager.