Hva mener du med å komme ut, Tooji?

Tooji Keshtkar har laget musikkvideo med provoserende innhold for å hjelpe de unge med å komme ut av skapet.
Det er sterkt kritikkverdig at Tooji, som andre homofile aktivister, ikke skiller mellom det å komme ut overfor familen og det å komme ut i media. 

Det stormer rundt Tooji Keshtkar (28) sin musikkvideo med “eksplisitt seksuelt innhold” spilt inn foran alteret i en kirke. Ønsket Tooji å provosere kirken, eller mente han å få oppmerksomhet i media gjennom stuntet? Hvis det er det sistnevnte han ønsket å oppnå, har han klart det.

Tooji fortjener honnør fordi han faktisk gjør noe. I motsetning til flere andre artister som fikk førsteplass i ulike konkurranser, men som helt eller delvis har forsvunnet fra medievirkeligheten. Det å være artist betyr også å holde liv i sin eksistens i media, gjøre noe, drive fram, provosere, tøye grensene, få oss til å tenke.

Gammel diskusjon
Elskovscenen ved alteret kan oppleves som kvalende av enkelte uavhengig av deres legning. Men jeg blir ikke provosert eller krenket. Tooji sin video kan sammenliknes med Muhammed-karikaturene, og kirkens reaksjon med religiøse muslimers. I så fall er diskusjonen gammel og velkjent. Hadde Tooji laget videoen i en moské, ville det kanskje vært “akseptert” på en helt annen måte av konsensuen i Norge? Han hadde ikke trengt noen elskovsscene en gang.

Tooji må være tydelig på hva han mener med å komme ut og hvordan.

Tooji fortjener også honnør for det han selv beskriver som gode intensjoner med musikkvideoen, nemlig mer aksept for homofile som står fram. Men det er noe som skurrer her. For hva vil det si å stå fram?

At Tooji er homofil, kommer ikke som en bombe. Han har ikke lagt skjul på sin legning. Hans uttalelse til Utrop allerede i 2007 indikerer dette. Det Tooji gjør nå er å stå fram i media. Og det er noe vesentlig annet.

Åpen i media
Ett av de første spørsmålene en homofil ungdom møter når hun eller han forsøker å få innpass i de homofile miljøene, er om vedkommende er åpen. Har du fortalt det hjemme? Er du åpen? Det er et enormt komme-ut-press gjennom forventinger, spørsmål og spydige kommentarer. Det skilles lite mellom det å komme ut for familie og venner og det å komme ut i media. Tooji valgte det homofile nettstedet Gaysir for å komme ut. Det vitner om at prosessen er nøye regissert og at Gaysir er valgt for å støtte opp om nettstedet.

Det er sterkt kritikkverdig at Tooji, i likhet med andre homofile aktivister, ikke skiller mellom det å komme ut til familen og det å komme ut i media. For det å stå fram i media har en pris. Det er det få i det etablerte homofile miljøet som snakker om selv om de vet det.

Å stå fram som homofil i media betyr at man samtidig sier ja til å være homoaktivst. Man er homoaktivist uten å vite det, inntil man holder seg borte fra media med overlegg. Det er det mange som ikke er klar over. Om du skal bruke tid og ressurser på å bli en aktivist, er noe du må tenke gjennom å velge, og ikke bli pushet inn i uten å ane hva det egentlig innebærer. Særlig sårbar blir innvandrerungdom som står fram i media. Det er bra at homofile står fram i media for å endre holdninger. Men da må den det gjelder være klar over hva det innebærer og ta et aktivt valg.

Tooji ønsker å være en god rollemodell, og uttaler at han står fram for å hjelpe de unge. Og da bør han også være tydelig på hva han mener med å komme ut og hvordan.

Og til slutt: Å ja, musikken hans. Den er det ingen som snakker om.