Elendighetsentreprenørene

Lars Gule mener terroristens brev til sin far ikke burde blitt offentliggjort i sin helhet.
Foto: Grazyna Skarpås
Hva er en elendighetsentreprenør? Jo, det er en person – eller en gruppe – som spiller på forestillinger om at alt går så mye verre om utviklingen fortsetter og på den måten forsøker å skaffe oppslutning om sitt standpunkt mot en gitt politikk eller praksis.
Lars Gule, samfunnsdebattant og filosof
Latest posts by Lars Gule, samfunnsdebattant og filosof (see all)

Elendighetsentreprenører er alarmister. De slår alarm i utide og maler med store bokstaver om kommende katastrofer. Om hvor forferdelig alt er og hvor galt alt vil gå – hvis utviklingen får fortsette. For elendighetsentreprenørene er det ikke viktig med etterrettelighet og dokumentasjon. Det er nok å rope høyt – og å gjenta, og gjenta. I det uendelige.

Dagens “innvandringskritikere” (som de ynder å kalle seg, mange som definitivt er fremmedfiendtlige, rasister og islamofobe) tilhører i stor grad gruppen av alarmister og elendighetsentreprenører. De har fortalt om den totalt mislykkede integreringen, de håpløse økonomiske problemene vi vil stå overfor som følge av asylsøkere, flyktninger og innvandrere, den vanvittig økende kriminaliteten, voldtektene, i alle år. Joda, det begynte for mer enn 40 år siden. Og da var det nettopp rasister og nynazister som sto for argumentasjonen. Så dukket FrP opp og overtok – ikke alle, men mange nok av – argumentene. Andre har også funnet det opportunt å gi sitt besyv med. Vi finner en og annen elendighetsentreprenør og alarmist i alle partier.

Så fremmedfrykt og alarmisme har blitt benyttet av elendighetsentreprenører i svært lang tid. Uten at de har fått rett.

Vi har ikke blitt oversvømmet av farlige mennesker, integreringen har utfordringer, men går ikke så verst. Økonomisk har vi også gjort det bra i alle disse årene. Levestandarden har aldri vært høyere. I den grad det har vært økonomiske problemer, er det ikke flyktinger og innvandrere som har vært årsaken til dem. Det har handlet om ting som oljepriser og finanskriser – langt utenfor innvandrernes kontroll. Ikke har vi sett den vanvittige økningen i kriminalitet heller. Tvert imot, statistikken forteller om nedgang.

Nei, vi skal ikke underslå utfordringene i dagens store migrasjons- og flyktningstrømmer. Men det er slett ikke galt å møte disse utfordringene med optimisme og tro på at en anstendig holdning er riktig. Og at vi kan finne rimelige løsninger.

Og vi både kan og skal avvise elendighetsentreprenørenes alarmisme og uanstendige holdning til medmennesker i nød.

—–

Nei, jeg grer ikke alle over en kam. Det finnes selvsagt moralsk anstendige og helt reelle innvandringskritikere. Som ikke ønsker å bli forbundet med de fremmedfiendtlige og FrP. Det skal vi da heller ikke gjøre. Så det er ikke dem jeg skriver om. Men det er de anstendige kritikerne sitt eget ansvar å formulere seg slik at de ikke blir forbundet med rasister og islamofobe. Det kan ikke vi gjøre for dem.

Sakset fra Gules Facebook-vegg med hans tillatelse.