Byggetrinn 1

Vi trenger flere slike globale samlinger om miljø og klima, som den vi hadde i Paris nylig, mener kommentarforfatteren. Bildet viser nesten samtlige verdensledere på plass under COP21.
Haakon Hellenes, samfunnsdebattant og pensjonert økonom
Latest posts by Haakon Hellenes, samfunnsdebattant og pensjonert økonom (see all)

At det er blitt enighet i verden om at det trengs samordnede anstrengelser på det klimapolitiske området, kan ha effekter langt utover målet om å hindre for stor gjennomsnittlig temperaturøkning.

Et slikt internasjonalt forum kan også brukes til å søke å løse den største globale utfordringen de neste femti til hundre årene; de store utfordringene som består i å oppnå utjevning av materiell levestandard i verden.

 
Foto : Claudio Castello

Uten en slik utjevning vil innvandringspresset på de rike landene, og ikke minst i Europa, kunne bli så stort at egeninteressene fullstendig vil overskygge de globale fellesskapsinteressene.

Dersom det er politisk vilje i alle land til sterkt å prioritere overgang til bruk av fornybare energiressurser, så vil det sannsynligvis ikke ta særlig lang tid før oljealderen kan gå mot slutten. En av fordelene med fornybar energi er at mange av disse formene, som solenergi, er tilgjengelig over alt, i motsetning til olje som har vært gjenstand for mange geopolitiske maktkamper.

Mange av de fornybare energiressursene gjør det også mulig å produsere energi i svært forskjellig skala, og kan således brukes med mye lavere struktur- og overføringskostnader enn tilfellet har vært med olje.

Vi trenger et globalt forum for å løse klimaspørsmålene, men vi trenger enda mer et globalt forum for å løse fattigdomsproblemene. Samarbeidet om løsning av det første spørsmålet innebærer blant annet en intensiv teknologiutvikling som er svært viktig for å løse det globale fordelingsproblemet.

Og derfor er Parisavtalen viktig som et byggetrinn 1.

Lenken til illustrasjonsbildet

Sakset fra Hellenes Facebook-profil og gjengitt på utrop.no med hans tillatelse.