Kommentar

Hans Rustad mangler matematikk-kunnskap

Flere areneaer for integrering har blitt kuttet av den nye regjeringen. Innsparingen er åpenbar, men hva blir erstatningen, spør kommentatoren
Foto: reynermedia
I et innlegg hevder Document-redaktør Hans Rustad at innvandrere som kom til Norge i 2015 koster oss 307 milliarder kroner. Hans regnestykke er kategorisk feil. Hvis han var skoleelev, ville han fått strykkarakter i matte, skriver redaktør i Utrop, Majoran Vivekananthan.

Hans Rustad er redaktør for det innvandrings -og muslimkritiske nettstedet Document. I et innlegg hevder han at innvandrere som kom til Norge i 2015 koster oss 307 milliarder kroner.

Han legger til grunn Finansavsiens tall som viste at en ikke-vestlig innvandrer koster i gjennomsnitt 4,1 millioner kroner. Deretter tar han antallet ankomne asylsøkere i 2015, ganger dette med 4,1 millioner og kommer frem til en sluttsum på 307 millliarder kroner som han mener er kostnaden for alle asylsøkere som er kommet til Norge i fjor.

Men Rustad gjør grove feil i regnskapet. Det er imidlertid ikke bare han som gjør slike feil, også NRK gjorde samme feil da de presenterte sitt “flyktningregnskap”. 

Blogger Doremus Schafer gikk nylig grundig inn og avslørte de kategoriske feilene. Les bloggen her. 

For det første presenterer Rustad 4,1 millioner som kostnad uten noen annen utdyping av hvilke konkrete kostnader det er snakk om. Finansavisens tall, som baserer seg på tallmateriale fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), viser en sammenstilling av skatteinntekter og statsfinansiell overføring til innvandrere frem til år 2100. Altså 86 år.

I dette regnestykket forsøker man altså å ta med alle effekter (innenfor de kategoriene av utgifter/inntekter som man ser på) som en slik innvandring utløser innenfor denne tidsperioden – ikke kun knyttet direkte til den innvandreren som får opphold, men også til etterkommerne av denne opprinnelige gruppen i andre og tredje generasjon. Og SSB-forskerne bak rapporten har gjentatte ganger understreket at de altså har gått bredere til verks enn å kun se på hvor mye hver enkelt førstegenerasjonsinnvandrer koster.

Når Rustad benytter SSBs tall på 4,1 millioner kroner i nettoutgift pr. person, så er dette altså hvor mye hver enkelt flyktning, og hans eventuelle barn, og deres eventuelle barn, kommer til å koste det offentlige innenfor denne perioden på totalt 86 år, skriver Schafer i bloggen.

Altså er 4,1 millioner kroner ikke en enkelt kostnad for én førstegenerasjonsinnvandrer, slik Rustad har regnet med.

Nøyaktig hva som er de faktiske livsløpskostnadene for én innvandrer – uten å ta hensyn til etterkommere – er et spørsmål SSB fortsatt jobber med å finne et fasitsvar på. Men en forenklet utregning (tabell 1 her) viser at en 25-årig ikke-vestlig innvandrer antas å koste (gjennomsnittlig) 1,3 millioner kroner frem til sin død.

Schafer skriver videre:
“SSB presiserer at dette er bare et tilnærmet resultat, og at det er visse utgiftsposter som ikke er inkludert der og som gjør at de faktiske utgiftene trolig vil bli noe høyere. At man tar utgangspunkt i en person som ankommer som 25-åring, betyr også at utgiftene blir lavere enn de ville vært dersom man også inkluderte barnehage/skole/utdanningsutgifter for en mindreårig flyktning. Vi kan altså ikke si nøyaktig hvor mye «en ikke-vestlig innvandrer koster staten i løpet av sin levetid»”.

En rapport skrevet av NyAnalyse på oppdrag fra Utrop viste at Norge tjener milliarder på innvandrere. Rapporten har tatt for seg tall for et enkelt år. Og den legger også til grunn alle de sparte kostandene ved å ta imot voksne flyktninger. 

Kanskje trenger Rustand kurs i matematikk? Utrop betaler gjerne for kurset. En redaktør bør kunne bedre matematikk enn dette her. 

I denne tabellen går det frem hva det koster å integrere en flyktning. Det er altså en kostnad på 1,4 millioner kroner å integrere en flyktning over seks år.