“Jeg visste ikke at norske menn kunne være sånn”

Illustrasjonsfoto: Scanstock

Mer enn 500 norske skuespillere, blant dem mange høyprofilerte, signerte et opprop mot trakassering i Aftenposten nylig. 40 av dem deler anonymt historier om jokking, blotting, drøye kommentarer, tafsing, tiltvungne tungekyss, uønskede sengebesøk og misbruk av maktposisjoner. Bransjer som domineres av mannlige ledere, er spesielt utsatt. Det være seg kulturfeltet, næringslivet eller utdanningsfeltet; hvor det er menn med makt, er det også dokumentasjon på seksuelle fornærmelser.

Mange utsatte
Annenhver svenske kvinne er blitt utsatt for seksuell trakassering. Det er partnere, kolleger, venner og helt ukjente menn som tar seg til rette på et annet menneskes kropp. Det viser tall fra en undersøkelse den svenske avisen Aftonbladet fikk utført i 2016. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen i Norge er annerledes.

Det finnes mange ulike typer fornærmelser, alt fra uønsket seksuell oppmerksomhet til overfallsvoldtekt. Tar vi med hele dette spekteret, kan vi regne med at en kvinne har opplevd slike fornærmelser flere ganger i livet.

For mange menn og kvinner med innvandrerbakgrunn er det en sjokk å se hvor mye trakassering som er utbredt i Norge.

For mange menn og kvinner med innvandrerbakgrunn er det et sjokk å se hvor utbredt slik trakassering er i Norge. En innvandrerkvinne uttrykte det nylig slik i sosiale medier: “Jeg visste ikke at norske menn kunne være sånn.” Vi vet at Norge har kommet mye lengre enn noen asiatiske og afrikanske land når det gjelder likestilling mellom kjønnene. Derfor er det rimelig å anta at seksuell trakassering er lite utbredt i Norge. For mange i Norge, både innvandrere og etnisk norske er det en overraskelse med #metoo-kampanjen når berørte kvinner åpner opp og får frem historiene. 

Kjenner grensen
Menn vet tydeligvis hvor grensen går. Skal vi tro en undersøkelse gjennomført av YouGov, er det stor enighet om at blotting, spørsmål om seksuelle tjenester, berøring av kvinners bakdel og det å forsøke å ta bilder nedenfra av kvinner som går i skjørt eller kjole, er galt. Undersøkelsen omfatter 8.490 personer fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Holdningene til seksuell trakassering er på flere områder ganske like i vesteuropeiske land, men ikke når det gjelder grove vitser og stirring på bryster. Mens 67 prosent av finnene mener at det å fortelle seksualiserte vitser er upassende, mener 47 prosent av nordmennene det samme.

Kjønn fremfor etnisitet
Flere ganger tidligere har det vært brede debatter om voldtekt og gjerningspersonenes etniske bakgrunn. Fokuset ga et inntrykk av at norske menn ikke krysset grensen i like stor grad som innvandrermenn, noe som forsterket påstanden om overrepresentasjon fra innvandringsfiendtlige krefter i sosiale medier. Men tallene er klare nå som da, innvandrere er ikke overrepresentert i voldtekststatistikken. Ser man på sovevoldtekter og overfallsvoldtekter hver for seg, spiller etnisk bakgrunn en rolle. Men ser man alle voldtekter under ett, er det ingen forskjell. En voldtekt er en voldtekt uansett hvordan og hvor det skjer. En drittsekk er en drittsekk uansett etnisk bakgrunn.