Inkludering fører til integrering

Somaliske barn klarer seg godt i Norge. Det gjelder særlig dem som ble født her
Stort sett går integreringen bra i Norge og bedre sammenliknet med andre land, men det er unntakene som problement. Et unntak er ett unntak for mye.

Abid Raja var invitert til OSSE-møtet for å snakke om integrering og ekstremisme. Og talen hans er godt sitert i VG. – Vi må anerkjenne det som skjer foran oss, og etter det må vi reagere. Å stå og se på passivt er ikke et alternativ, sa han. – Vi vet at veldig mange vokser opp i fattige familier, mor blir dengt av faren, mor og far denger ungene, skolen har egentlig ikke noe særlig tro på at de skal få det til. De hører en retorikk fra de er barn om at å dø eller drepe for profeten er helt greit, sier han videre.

Stort sett går integreringen bra i Norge og bedre sammenliknet med andre land, men det er unntakene som problemet. Et unntak er ett unntak for mye.

Utrop er enig i mye av det Raja sier. Likevel er Utrop noe i tvil om Rajas innblanding av religion, for han sier til VG: – Det første vi må gjøre er å erkjenne at vi har et problem. Vi har ikke lykkes med å integrere alle muslimer på en god nok måte.

Skolene må tilby attraktive arbeidsvilkår for lærere slik at de beste lærerne ikke flykter til skoler i Oslo vest.

For noen måneder tilbake ble Ubaydullah Hussain dømt til ni års fengsel for terrorrekruttering. Hvis vi hadde en målestokk for integreringsnivået hos innvandrere og minoriteter, ville Hussein skåret høyt. Han snakket godt norsk, var fotballdommer, utdannet seg osv. Alt som skal til for å lykkes i det norske samfunnet, var til stede hos ham. Likevel ble han islamist, og henga seg til IS. Blant dem som Hussain klarte å rekruttere til terror, har vi også etniske norske. Var de også ikke integrert godt nok?

I januar ba Benjamin Hermansens drapsmann Joe Erling Jahr om unnskyldning. Han tilhørte nynazistisk mijlø da drapet ble begått. Var heller ikke Jahr godt nok integrert?

Ungdom som faller ut av samfunnet, er et samfunnsproblem. Den eksisterer i mer eller mindre grad i alle samfunn. Det er ikke dermed sagt at det ikke finnes integreringsproblemer, for det gjør det. Og myndighetene kan gjøre enda mer for å inkludere unge mennesker i samfunnet.

Skolene må tilby attraktive arbeidsvilkår for lærere slik at de beste lærerne ikke flykter til skoler på Oslo vest. Barnehagene og skolene er de viktigste arenaene for inkludering i samfunnet. Dette gjelder uavhengig av etnisk bakgrunn.

Det er en stor svakhet i dag at nyankomne unge plasseres i ordinære skoleklasser bare noen måneder etter deltakelse i mottaksklasser. Særlig Oslo kommune må tilby bedre norskopplæring før barna blir plassert i ordinære klasser.

– Jeg tror at hvis ikke vi tar et krafttak nå, så kan dette gå skikkelig dårlig. I Norge har vi ikke noen gettoer, heldigvis, men vi har det i England. Du har skikkelige gettoer, områder som er definert som Somalia-området eller Pakistan-området. Slik er det også i Frankrike, Belgia, flere områder i Danmark og Sverige – over hele Europa, sa Raja i talen. Og løsningen som Raja fremlegger det å spille på lag med minoritetens følelser, gjøre dem til bidragsytere, lagspillere, gi dem en ansvarsfølelse som gode veier å gå for integrering. – Det kommer vi mye lenger med, sier han. Det er Utrop helt enig i.