Oslo Ap’s kvinnenettverk må fornye seg

 
Foto: Claudio Castello
For mye snakk om stigmatisering fra majoriteten, og for lite snakk om negativ sosial kontroll blant innvandrere, argumenterer Shakeel Rehman i denne kommentaren til Kvinnenettverkets debattmøte nylig.
Shakeel Rehman, nestleder i Senter for Sekulær Integrering (SSI)
Latest posts by Shakeel Rehman, nestleder i Senter for Sekulær Integrering (SSI) (see all)

Jeg var spent og glad for at kvinnenettverket i Oslo Arbeiderparti tok initiativ til å debattere sosial kontroll, og dro på Kvinnenettverkets åpne møte 10. april.

Jeg har et stort ønske om at de liberale på venstresiden skal gå frem som rollemodeller siden det er mange minoriteter som stemmer på dem og det kan skape holdningsendringer hvis de hører fra politikere de har tillit til.

Videre skal jeg takke Oslo Aps kvinnenettverk for initiativet som jeg håper kan bli starten på mobilisering mot negativ sosial kontroll. Men jeg ble dessverre skuffet da jeg så den skjeve representasjon av innledere, og fikk bare bekreftet hvorfor de er på etterskudd i integreringsdebatten og ikke har eierskap til en debatt om selvstendighet og likestilling for kvinner blant minoriteter.

Det var fem kvinner fra kvinnenettverket tilstede, men det fremsto som om alt ansvaret for å ta valg ble overlatt til én av de kvinnene pga hennes minoritetsbakgrunn.

Manglende selvtillit
Dette er skuffende og vitner om manglende selvtillit blant de etnisk norske medlemmene av nettverket i en debatt som de egentlig skal ha all grunn til å ta eierskap til pga sin historie med likeverd og likestilling.

Raena Aslam i nettverket demonstrerer selv manglende innsikt når hun ber om bredere debatt etter at Ap har allerede vært flinke til å ha en bred debatt om de sosioøkonomiske årsakene til utenforskapet og de har vært flinke til å inkludere og unngå stempling av hele minoritetsmiljøer.

Men det var jo ikke temaet på dette møtet!

Khamshajiny Gunaratnam var heldigvis rask til å si ifra når enkelte paneldeltakere avledet ved å fokusere mye på stigmatisering og negativ gruppefokus. Dette er en annen debatt. Hvis man skal forebygge negativ sosial kontroll så må man snakke om akkurat det.

Hva er årsakene og hva er løsningene de skulle snakke om?

Noe av årsakene er tydelige når man ser slagsiden. Dette har vært de liberales svakhet at de tar dette som et pliktløp og ikke går helhjertet inn. Også denne gangen da alt ansvaret ble gitt til en med minoritetsbakgrunn.

Vil ha mer selvkritikk
Det resulterte i at det var kun én selvkritisk minoritetsstemme, Laial Janet Ayoub, (hun gjorde en sterk innsats). Fra de fem andre med muslimsk bakgrunn (både i panelet og blant innledere fra inviterte organisasjoner), skulle undertegnede ønske mye mer selvkritikk enn tilfellet var.

Det toppet seg da det viste seg at en av de fem (tidligere Osloborger 2016) selv tilhører en konservativ nettgruppe av norsk-pakistanere med enkelte reaksjonære muslimer som admins og med anti-liberale holdninger. 

I dette miljøet ser vi ofte en «ummah» (muslimsk felleskap) -tankegang trukket frem, der ummahen må stå samlet mot «de andre». Dette blir et felleskap i felleskapet og er uheldig for tilhørighet til liberale verdier.

Han ble utelukkende presentert i positive ordelag av Raena Aslam. Noe som viser at hun ikke vet hva som rører seg i dette norsk-pakistanske miljøet. Som forventet fokuserte denne «Osloborgeren» kun på det negative hos majoriteten og ikke et selvkritisk ord om kvinnesynet og intolerante holdninger blant sin egen gruppe.

For få progressive med minoritetsbakgrunn
Dette er problemet med de liberale politikere på venstresiden at de har for få progressive med minoritetsbakgrunn som rådgivere, og det ender med avledninger istedenfor å være presis om problemene kvinner og menn møter fra religiøse og patriarkalske miljøer.

Det er kvinnesynet og menneskesynet som er problemet.

Det ble ikke nevnt, samt at det ble ikke nevnt ett ord om wahabismen som gjennom Saudi-Arabia har fått radikalisert og militarisert flere moskémiljøer og deres menneskesyn i vestlige samfunn. En radikalisering som fører til ekstrem sosial kontroll i miljøer som allerede har en patriarkalsk kultur.

Undertegnede ble presentert som «bråkmaker» av Raena Aslam da jeg gikk bort til bordet der Oslo APs kvinnenettverk satt. Jeg har møtt Aslam flere ganger og kjente henne fra før. Jeg ble derfor overrasket over introduksjonen, men tok det som vennlig humor. Senere i programmet da jeg så tendensen, forsto jeg at det likevel var noe alvor i det fordi det finnes en gruppetenkning hvor liberale stemmer, som er kritiske til fordommer og sosial kontroll blant minoriteter, blir sett på som uønsket.

Beskytte mot egne negative holdninger
Som medlem av en organisasjon som SSI (Senter for Sekulær Integrering) med mål om å jobbe for å fremme sekularismeforståelse, handler det om å beskytte minoriteter mot statens og majoritetens intoleranse og diskriminering.

Samtidig handler det også om å beskytte innvandre mot egne negative holdninger og beskytte dem mot religiøse ledere i og rundt moskeer som sprer religiøs og kulturell intoleranse og sosial kontroll. Dette er ledere som kan gjøre innvandrere fremmede for sekularisme og storsamfunnet. En fremmedgjøring som skaper mistillit og avstander i samfunnet.

En opprinnelig versjon av teskten er lagt ut av Shakeel Rehman på SSIs Facebook-side. Teksten gjengitt med hans tillatelse.