Hold stilen

Alle bør jobbe for en debattkultur som kan gi løsninger som fungerer i et fellesskap.
Forrige uke så vi flere utspill og motinnlegg i den aldrihvilende samtalen om innvandring og integrering.
0Shares

Fra Minotenk kom det støtte til et forslag om bosettingspause i Oslo. Resett gikk ut med et oppsiktsvekkende forslag om repatriering. Nøyaktig hva som ligger i forslaget, ble ikke konkretisert.

Vi så også flere meninger om hva som bør gjøres med forskjellige typer ungdomskriminalitet hvor det ser ut til at innvandrerungdom er overrepresentert.

Vi konstaterer

Vi skal ikke gå inn disse spørsmålene.

Det hele blir en saus av surhet og usaklighet.

Isteden skal vi konstatere at deltakerne i mange av debattene tyr til en tendensiøs og emosjonell stil i diskusjonen av motpartens synspunkter. Det virker som det er helt greit å opptre uvennlig og uhøflig.

Vi konstaterer også at mange problemstillinger som bør diskuteres hver for seg, slås sammen og skjæres over en kam. Det hele blir en ubrukelig saus av surhet og usaklighet.

Dette ser vi i sosiale medier og i pressen.

Mange har sans for underholdningsverdien i en frisk debatt. Det er artig å se hvordan debattantene skyter den ene retoriske kulen etter den andre i hodene på hverandre, omtrent som i et dataspill.

Men vi har et problem.

For hvis målet er å overbevise noen, er denne debattstilen definitivt ikke veien å gå. Det eneste man oppnår er å bekrefte troen i din egen menighet og forsterke mistro hos meningsmotstandere. Da er vi like langt.

Debattformen fører ingensteds hen og har lite for seg hvis målet er å forandre på noe.

Vi oppfordrer

Det kan være på sin plass å minne om salige Arne Næss sine anbefalinger for saklighet. De går blant ut på å unngå ironi, skjellsord og et emosjonsbasert språk i møte med en meningsmotstander.

Enkelte vil si at det er liten vits i å argumentere saklig med det man oppfatter som rasister. Men saklighet er det verktøyet vi har. Alternativet er polarisering og i verste fall bruk av makt for å få gjennomslag.

Vi oppfordrer alle til å jobbe for en debattkultur som kan gi løsninger som fungerer i et fellesskap.

Hold stilen, folkens.