Honnør til Telia

Screenshot fra Teliakampanjen
Foto: Telia
Det er snart 14 dager siden Telia gikk ut med reklamekampanjen som trigget et hylekor av krenkelse over en lav sko.

Det ulmer fortsatt. Onsdag kveld lå det mer enn 210 000 kommentarer på Telias Facebook-kanal.

Kommentarene er ytterst ubehagelig lesning. Et stort volum av dem er rene fornærmelser. Noen er utvilsomt truende. Språket er seksualisert. Det snakkes om bombing. Det er flere eksempler på rasisme rettet mot Telias ansatte som innsenderne antar har en annen hudfarge enn dem selv.

Antageligvis er det flere hundre kommentarer av denne typen.

Plutselig handlet det ikke lenger om mobiltelefoner.

Vi vet ikke hvor mange personer disse ekstreme uttrykkene representerer. Vi kan ha håp om at de er få, unge og uerfarne. Men hvor mange som stilltiende aksepterer eller støtter, det vet vi ikke. Det kan være få. Men det kan like gjerne være mange flere enn vi setter pris på.

Mange vil med rette kreve at nettrollene må ansvarliggjøres, enten av myndighetene eller forstandige voksenpersoner i sitt eget miljø. Det er selvsagt også mulig å mobilisere en viss intellektuell energi og etablere et nivå av innsikt i hvorfor disse menneskene agerer som de gjør.

Stått opp for verdier

Vi gjør ingen av delene her. I stedet skal vi gi honnør til Telia og deres kommunikasjonsavdeling som har stått opp for verdier i denne stormen av verbal gjødsel.

Telias jobb er å selge mobilabonnement. Vi kan gå ut fra at kampanjens primære målsetting var å bidra til økt salg. Alle skjønte at budskapet om valgfrihet egentlig handlet om valg av det beste abonnementet.

Derfor er det interessant å se vendingen saken tok da nettrollene meldte seg. Plutselig handlet det ikke lenger om mobiltelefoner.

Isteden fikk vi et gigantisk seminar om verdier i full Facebook-offentlighet, i regi av en stor kommersiell aktør. Plutselig sto Telia frem som forsvarer av grunnleggende felles humanistiske verdier som vårt samfunn bygger på.

Opptrådt profesjonelt

En grundig gjennomgang av kommentarene viser hvordan bedriften i denne saken har opptrådt forbilledlig – etisk og kommunikasjonsfaglig. De som har hatt ansvaret for Telias profil på sosiale medier beholder roen, de er profesjonelle. De viser den største respekt for alle som melder seg i kommentarfeltet, uansett hvilken side står på og hvor ekstreme de er i uttrykket.

Og fremfor alt, de er gjennomført konsekvente i sitt forsvar for friheten til å velge og velge bort.

I denne hendelsen møter vi en bedrift som har inntatt et verdistandpunkt og faktisk står ved det. De bruker resurser på å begrunne, gjenta og forsvare. Det er helt utrolig og de fortjener den største honnør for dette. Hvor ofte ser vi det?

Forståelsen av samfunnsansvar

I Norge har vi frihet til å velge og velge bort. Du kan velge hvem du vil være glad i eller ikke, hva du vil tro på eller ikke tro på. Du kan velge hva du vil ha eller ikke ha på hodet.

Å forsvare denne verdien fører omkostninger med seg, som Telia har erfart. Denne verdien er ingen selvfølge. Derfor må den forklares og beskyttes – og fremfor alt – gjentas og gjentas.

Vi håper bedrifts-Norges forståelse av samfunnsansvar inkluderer en tanke om at felles demokratiske og humanistiske verdier er noe vi ikke bare snakker om, eller som kan begrunnes i økonomisk lønnsomhet, men at det er verdier vi er villige til å ta en fight for.