Utdanner Norge terrorister?

I sin sikkerhetsvurdering av 2009 skriver Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) ”Det vurderes som sannsynlig at studenter og forskere fra bekymringsland kan tilegne seg kunnskap og teknologi som kan misbrukes i forbindelse med utvikling av masseødeleggelsesvåpen.” Det er en ganske drøy påstand.

Den er også veldig generalisert. Det
sies at alle studenter og forskere fra bekymringsland, hvilke land nå
det er, kan sees på som potensielle terrorister. Som et tiltak mot
dette foreslår PST, indirekte og mellom linjene vel og merke, at
studenter og forskere fra bekymringsland ikke bør få
oppholdstillatelse, fordi kunnskapen kan misbrukes. Det jeg lurer på
er, på hvilket grunnlag kommer PST med denne påstanden. Sannsynligvis
vil jeg ikke få noe svar på grunn av alt hemmelighetskremmeriet rundt
arbeidet til PST. Men jeg spør likevel.

Det viktige spørsmålet her blir, hvem eier kunnskapen? Og hvordan
tenker PST at eventuelle terrorister skal hindres fra å studere i
Norge? For eksempel kan du ikke bli diplomat hvis du har tilbrakt lange
perioder i et annet land hvor myndighetene ikke kan sjekke hva du har
drevet med for å sikkerhetsklarere deg. Hvis utenlandske studenter og
forskere ikke kan sikkerhetsklareres, skal de nektes adgang til
utdannelse i Norge? Og er det slik kunnskapsnasjonen Norge skal bygges?
Nå er det klart at PSTs ansvar ligger på sikkerhet og ikke
utdanningspolitikk, men det vil ha store konsekvenser for nettopp
utdannings- og forskningspolitikken, og derfor er det viktig å ha det i
mente. Og så kan en også spørre, hvordan hadde vi reagert hvis norske
studenter hadde blitt nektet fra å studere og forske i land i Afrika,
Asia og Sør-Amerika?

Det kan godt tenkes at afrikanske land, for eksempel, kunne argumentert
for å nekte europeiske forskere adgang med argument som: Den kunnskapen
dere henter gjennom feltarbeid og forskning her kan misbrukes av
multinasjonale konsern og kapitalistiske storbedrifter til å manipulere
og utnytte vårt folk og våre ressurser, derfor kan ikke dere få tilgang
til den kunnskapen. Det er et helt legitimt argument og følger den
samme logiske rekken som PST fremfører. Hvordan hadde vi reagert da?

Skal du felle treet må du treffe stammen på samme sted mange ganger, ikke bare slå vilt rundt deg og håpe på det beste.

Akademia er et ypperlig sted å bygge broer, men med hva PST foreslår
blir det vanskeligere enn det allerede er. Det er i dag vanskelig nok
for ikke-europeiske studenter å få studere i Norge, men PST vil gjøre
det helt umulig. Blir det virkelig mindre terrorisme av å stenge ”de
andre” ute fra muligheten til en god utdannelse, som ikke bare er
fordelaktig for den utdannede, men også for samfunnet som helhet?

PST har gjort en sikkerhetsvurdering og finner det sannsynlig at noen
vil ønske å tilegne seg kunnskap som kan brukes til terrorisme. Poenget
her er at tiltakene for å forhindre dette må være noe mer målrettede
enn bare å stenge ute alle fra såkalte bekymringsland. Skal du felle
treet må du treffe stammen på samme sted mange ganger, ikke bare slå
vilt rundt deg og håpe på det beste.