Riddere av det uhellige bord

De vestlige verdiers riddere, med Rita Karlsen og Hege Storhaug i Human Rights Service i spissen, går langt i sin propaganda for frigjøring av hijabkledde, undertrykte søstre når de skal opplyse naivistiske nordmenn om den muslimske fare.
Isabell Sterling
Latest posts by Isabell Sterling (see all)

Ikke bare er alle muslimske kvinner under den patriarkalske
skruestikke, men den muslimske hær skyller innover Europa med ett mål for øyet:
Å tvinge de vantro i kne.

Hvis ridderne hadde tatt seg tid til å lese Koranen, hadde
de fått med seg at bruken av hijab ikke er et religiøst påbud, ei heller er
kvinnelig omskjæring en del av islamsk praksis. Hege Storhaug vet utmerket godt
forskjellen på patriarkalske kulturelle tradisjoner, islamisme og religion. Så
vidt meg bekjent er ikke hovedandelen av de som dreper pikebarn i India eller
aborterer jentefostre i Kina muslimer.
Et land som Iran blir ofte trukket frem som et eksempel på at kvinner straffes
dersom de blir voldtatt. Dette er heller ingen ”muslimsk skikk”.

Kvinner i Norge
havner ikke i et fengsel hvis de blir voldtatt, men hvor ofte blir
gjerningsmannen i en voldtektssak dømt? Også her blir kvinner satt på
tiltalebenken. Hennes oppførsel krever en forklaring, hvordan gikk hun kledd,
drakk hun, hadde hun egentlig ikke seg selv å takke? Ikke bare er dette en hån
mot kvinners rettsikkerhet, men det viser at også norske domstoler fremdeles lider av
kvinnefiendtlige holdninger.

Den muslimske hær skyller innover Europa med ett mål for øyet: Å tvinge de vantro i kne.

Ridderne elsker å fremme stereotype bilder av den muslimske
kvinne som underdanig og uten evne til å tenke selv. Hun er underkastet mannen
og helst skal hun lenkes fast i en løpestreng som går fra kjøkkenet til
soverommet.

Hege Storhaug har hevdet at hun daglig krenkes av å se kvinner med
hijab eller burka fordi, som hun selv sier, det vitner om holdninger som står
fjernt fra det sekulære demokratiet…Hvilket sekulært demokrati? Demokrati, ja.
Sekulært? Den norske stat og kirke er ennå ikke atskilt.

At ridderne ikke bekjenner seg til noen andre enn seg selv, og er av
den oppfatning at alle slør skal rives av, er ingen hemmelighet. Kanskje har ikke hijab som et politisk plagg noe å gjøre i det offentlige rom? Men handler debatten om en oppriktig bekymring for muslimske jenters ve og vel?  

Det er skremmende å lese at den gjengse oppfatning blant folk er at
alle innvandrere som kommer til Norge skal være evig takknemlig for at de har fått lov til å komme til dette flotte, frie land. Og som
gjest er det best du oppfører deg, ellers så kan du pelle deg hjem.

Å sammenlikne hijaben med nazisymboler og Carl I. Hagens snakk om snikinnføring av islamisme er usaklig og meningsløst.

De
kvinner som frivillig velger å bruke hijab må anses å være selvstendig tenkende
individer, og bør bli møtt med respekt.

Man blir
sittende med en flau smak i munnen og lurer på om Hege Storhaug har en personlig vendetta på gang, eller om hun virkelig er den frihetskjemperen hun ønsker å
fremstå som
.