Rungende nei til hijab i parlamentet

Frankrike har fått sin lov mot hijab i skolen. Loven gjelder utelukkende for skolen. Og den gjelder bare for den delen av skolen der elevene enten er barn eller ennå ikke har modnet som voksne.

Det er kanskje å begynne i feil ende. Men det er viktig å ha i mente hva denne loven ikke er. Den fratar ikke franske, muslimske kvinner retten til å dekke håret. Og den griper ikke inn i den voksnes bevisste valg av religiøse symboler.
Loven gjelder utelukkende for skolen. Og den gjelder bare for den delen av skolen der elevene enten er barn eller ennå ikke har modnet som voksne. På universitetet vil det være fritt fram for studentene å bære de symboler og hodeplagg de vil.

Ei heller er forbudet mot hijab del av en større konspirasjon hvis mål er å knuse islam. Den franske sekularismen har sine røtter i en voldsom konfrontasjon mellom stat og katolisisme som daterer seg mer enn to hundre år tilbake. På den tiden fantes det ikke muslimer i Frankrike; knapt nok i Europa etter 1492.

Det handler derfor like mye om religion som det handler om islam. Men der protestantisme, katolisisme og jødedom ga etter under trusler om å bli eliminert, fysisk, økonomisk eller åndelig, har islam vist seg langt mer militant i kampen for egen identitet.

Deri ligger nettopp det franske dilemma. For hva slags agenda har franske muslimer som ikke anerkjenner det felles nøytrale rom tapetsert med universelle verdier som frihet, likhet og … nåja, brorskap?

Les hele artikkelen i Ny Tid: Rungende nei til hijab i parlamentet