Mentometerpartiet

Knut Arild Hareide, 2. nestleder KrF
Latest posts by Knut Arild Hareide, 2. nestleder KrF (see all)

Det skriver Knut Arild Hareide, 2. nestleder KrF i en kronikk i Idag.

Vil du og Fremskrittspartiet være med oss andre og ta ansvar for en valgkamp i 2005 der vi politikere ikke forsøker å hente stemmer på fremmedfrykt?

Siv Jensen vil stemple innvandrere som kriminelle for å vinne stortingsvalget. Slik beviser hun at Frps fremste politiske refleks er å snu kappa etter vinden.

I et oppslag i VG 17. april røper Fremskrittspartiets nestleder partiets strategi foran stortingsvalget neste år. Folks frykt for det ukjente skal brukes for alt det er verdt. Leserinnleggene skal fylles med ord som “utenlandske bander” og “terrorceller”. Innvandring og kriminalitet skal framtilles som to sider av samme sak. Fremskrittspartiet vet at det funker, de har prøvd det før og det er en effektiv politisk taktikk. Men det forsøpler den politiske debatten.

Jensen forteller at Frp planlegger å stjele velgere fra Kristelig Folkeparti gjennom et “råkjør på innvandringspolitikk” i valgkampen neste år. Jensen forklarer at en undersøkelse Frp har kjøpt av Norsk Gallup, viser at stadig færre velgere misliker partiet for innvandringspolitikken og at 21 prosent av KrFs velgere sier at innvandringspolitikken er Frps mest sympatiske trekk. Dermed mener Siv Jensen at vannet er tilstrekkelig rørt til at partiet neste år kan dra på stemmefiske med en restriktiv innvandringspolitikk som agn.

Det er ingen hemmelighet at Fremskrittspartiet bruker store ressurser på å undersøke hva folk er opptatt av før de velger sin valgkampstrategi. Derfor bruker de Norsk Gallup til å finne ut hva velgerne liker og ikke liker ved partiets politikk, slik at de vet hva de skal si i TV-debattene og hvordan de skal utforme valgkampmateriellet. Dette er i og for seg ikke noen ny måte å jobbe med politisk strategi på – og Siv Jensen er da også helt åpen på at Fremskrittspartiet velger valgkampfokus ut fra hva meningsmålingen viser at lønner seg. Faren er selvsagt at velgerundesøkelser og meningsmålinger også bestemmer hva slags politikk partiet skal føre på viktige områder. Onde tunger vil kanskje hevde at Fremskrittspartiets atskillige politiske rundkast og ideologiske kuvendinger de siste årene skyldes at partiet legger litt for stor vekt på hva som lønner seg å mene i øyeblikket.

I innvandringspolitikken har imidlertid Fremskrittspartiet vist liten vilje til å fornye seg. I politisk drillo-stil vil partiet enda en gang spille på fordommer og fremmedfrykt for å vinne velgere. Dette kommer helt tydelig fram av Siv Jensens uttalelser til VG 17. april. Det blir lange baller, stor gjennombruddshissighet og mål på dødball. I Kristelig Folkeparti er vi klare til å ta debatten om den kommer. Som kristendemokrat er jeg dypt uenig i fokuset i Fremskrittspartiets innvandringspolitikk. Vi ønsker ikke å være med på en politikk som går ut på å hjelpe færre mennesker som er på forfulgt og skremme mennesker fra å søke asyl i Norge. For oss er det en grunnleggende verdi å gi hjelp til flyktninger. Det handler om menneskeverd. Derfor er innvandringspolitikken en av årsakene til at det er uaktuelt for Kristelig Folkeparti å delta i regjeringssamarbeid med Frp.

Dette forandres selvsagt ikke av at Siv Jensen trekker frem Norsk Gallups undersøkelse som viser at 21 prosent av KrFs velgere oppgir at de liker Frps innvandringspolitikk. Våre standpunkter er prinsipelle og påvirkes ikke av meningsmålinger. Og det er tross alt flere KrF-velgere som misliker enn liker Frps innvandringspolitikk!

Senter mot etnisk diskriminering har (SMED) inviterte i juni 2003 de politiske partiene og deres ledelse til å ta et ansvar for å få en valgkamp fri for fremmedfrykt, etter mønster fra en tilsvarende erklæring to år tidligere. Partiene forpliktet seg blant annet til ikke å publisere materiale som med stor sannsynlighet ville fremprovosere skepsis og splid mellom mennesker med ulik etnisk opprinnelse, hudfarge eller religiøs tilknytning. Det eneste partiet som ikke ville undertegne, var Siv Jensen og Fremskrittspartiet. Den gang var det viktigere for Frp å beholde retten til å spille på fremmedfrykt i valgkampen viktigere enn å bidra til at valgkampen ikke ble en ekstra belastning for alle flyktningene som, helt legitimt, har fått beskyttelse i Norge.