Galtung, en antisemitt?

Møtte motbør: Johan Galtung var nylig i Oslo på et seminar. Der kom han med uttalelser som flere i publikum oppfattet som en antydning om en jødisk konspirasjon
Foto: Wikimedia Commons
Norsk samfunnsforsker skapte oppsikt med uttalelser farlig nær konspirasjonsteorier.
Idris Salem
Latest posts by Idris Salem (see all)

Under et seminar i Oslo 30. september der Johan Galtung var en av hovedinnlederne, kom den kjente og kontroversielle samfunnsforskeren  med uttalelser som mange i salen reagerte på. Forskeren kom blant annet med sin analyse av Utøya-tragedien. Galtung hevdet at man ikke skal fokusere så mye på at Breivik var medlem av Frp, men på det at han var medlem av en frimurer-organisasjon. Galtung mente også at lederen av organisasjonen, Ivar A Skar, ikke tok klart avstand fra hendelsen på Utøya. Men et nettsøk viser at Skar har uttrykt forferdelse over det som hadde skjedd og tok klart avstand fra terrorangrepene. Galtung hevdet også at det er viktig å  undersøke frimurerorganisasjonene og hva de står for.

– Sto bak annen verdenskrig
Samfunnsforskeren nevnte også en frimurerorganisasjon, Skulls and Bones, som han hevdet skal ha stått bak krigen mellom Tyskland og Sovjetunionen. Den bakenforliggende planen skal ha vært å sette USAs fiender opp mot hverandre. Han sa videre under seminaret at frimurerorganisasjoner har en agenda, og at de representerer en retning innenfor jødedommen. Dette begrunnet han med at medlemmer høyt oppe i organisasjonen må la seg omskjære. Dermed blir man på en måte jøde uten å  være klar over det selv.
 
Lo det bort
Når Galtung ble konfrontert med disse konspirasjonsteoriene, så  han ikke ut til å ta det alvorlig. Han lo dem bort og ga ikke noe konkret svar. Det kan være at han vet at det egentlig ikke er belegg for påstandene. Konspirasjonsteorier er nødvendigvis ikke fakta, men bare noe man tror. Enkelte vil nok betegne Galtung som antisemitt etter disse uttalelsene, for han trekker jo inn jødedommen som en skjult, manipulerende kraft i verdenspolitikken, men meningene om Galtung er fremdeles delte.