Barn av regnbuen?

 
I forrige uke var Fagforbundet medarrangør for en heldagskonferanse om barn på flukt, på Litteraturhuset i Oslo. Initiativtakerne var støttegruppen til den ni år gamle Tromsø-jenta Yalda og seks år gamle Nathan som er født og oppvokst i Bergen. Begge barna er truet med utvisning fra landet de er født og oppvokst i.
0Shares

Yaldas familie skal splittes og utvises til Moldova og Afghanistan. Nathans familie skal tvangssendes til Etiopia. De to barna er blant mange hundre i en tilsvarende situasjon. Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) setter tallet til 450. Mens myndighetene gir avslag etter avslag, har venner og støttespillere slått ring om familiene og bedt om at de må få bli.

Splittende sak
Saken om asylbarna er i ferd med å splitte arbeiderbevegelsen. Statsminister Jens Stoltenberg og de rødgrønne regjeringspartiene er på kollisjonskurs med både fagbevegelsen og egne velgere. Meningsmålinger viser at et flertall av velgerne til alle de tre regjeringspartiene mener asylbarna bør få bli i Norge inntil videre.  Flere fylkeslag i Arbeiderpartiet har kommet med sterk kritikk av eget parti og egen regjering. Til tross for at statsminister Jens Stoltenberg la all sin tyngde bak argumentasjonen mot en oppmyking av asylpolitikken, valgte et klart flertall av delegatene på fylkesårsmøtet til Oslo Arbeiderparti å stemme mot statsministeren og for asylbarna. Det samme gjorde halvparten av Aps andre fylkeslag.

Innenfor fagbevegelsen har reaksjonen vært enda mer markant. Fagforbundets landsstyremøte i mars ba regjeringen om å gi asylbarna en ny sjanse. «Fagforbundet mener det ikke er riktig å sende disse asylbarna på flukt ut av landet til en usikker framtid», heter det i uttalelsen.

Helge Hole og Ronja Trolie er sentrale personer i støttegruppen for Yalda og familien.
Foto : Eddie Whyte

Stoltenberg er på kollisjonskurs med både fagbevegelsen og egne velgere.

Slår ring om familiene
Budskapet fra Landsstyret var at utkastelsessakene skulle settes på vent slik at Stortinget ville få anledning til å debattere og ta stilling til den nye, varslede stortingsmelding om barn på flukt. I uttalelsen stiller Landsstyret tydelige krav til stortingsmeldingen: «Fagforbundet forventer at denne meldingen vil klargjøre og styrke barns rettigheter, og at det kommer nye regler som asylbarnas sak skal prøves etter.»

I salen på Litteraturhuset satt representanter fra de mange støttegruppene for barna. Maria Gazul beskrev hverdagen til sin ni år gamle datter Yalda. Politiet kan komme på døra når som helst og tvangssende familien ut av landet. Folk i Tromsø har slått ring rundt Yaldas familie. Folk i Bergen har slått ring rundt Nathans familie. Siden konferansen har vi fått vite at Nathan ikke får gå i 17. maitog slik han har gjort siden han var to år. Norske myndigheter vil kaste ham og familien ut av landet dagen før nasjonaldagen.

Del av regnbuen?
For kort tid siden var hele landet samlet og sang Pete Seeger og Lillebjørn Nilsens «Barn av regnbuen». Det var et samlende og historisk øyeblikk for landet. Den spontane folkeaksjonen ble provosert frem av massemorder Breiviks uttalelser i rettsalen.

Og vi sang av full hals…

Men si det til alle barna!
Si det til hver far og mor:
Ennå har vi en sjanse
til å dele et håp og en jord.

Hva er det som må til for at også asylbarna kan bli en del av regnbuen vår?