Butt-saken må ikke ankes

Søskenparet Abbas og Fozia Butt levde lenge i kirkeasyl, men har nå fått medhold i Strasbourg.
Foto: Isabell Sterling
Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen har gitt Johangir Abbas og Fozia Butt medhold. Nå må de få opphold i Norge. Noe annet ville være i strid med grunnleggende menneskerettigheter, skriver Aksel Hagen (SV) i dette innlegget.
0Shares
Latest posts by Aksel Hagen, stortingsrepresentant for SV (see all)

Domstolen slår fast at søsknene har sterk tilknytning til Norge og svak tilknytning til Pakistan. De har rett til å få bli i sitt hjemland, Norge.

Statsadvokaten, som har ført saka på vegne av Utlendingsnemnda (UNE), har i prinsippet mulighet til å anke saka. UNE oppfordres herved på det sterkeste til ikke å anke saken. Søsknene har levd alt for lenge i usikkerhet, og med menneskerettighetsdomstolens avgjørelse må saken få en ende.

Innvandringspolitiske hensyn teller mest

Søskenparet Butt må få bli i Norge, mener Aksel Hagen (SV).
Foto : Stig Weston

Saka er et nok et eksempel på at Utlendingsnemnda legger avgjørende vekt på innvandringspolitiske hensyn selv i saker der barn tilknytning til Norge tilsier at de åpenbart må få bli.

Saka er et nok et eksempel på at Utlendingsnemnda legger avgjørende vekt på innvandringspolitiske hensyn.

Menneskerettighetsdomstolens avgjørelse ser ut til å være i tråd med Melding om barn på flukt som Stortinget nettopp har behandla. Meldinga slår uttrykkelig fast at barns beste skal være et grunnleggende hensyn og at barns tilknytning til riket skal tillegges særlig vekt. For det andre er det klart at UNE har lagt for mye vekt på innvandringsregulerende hensyn. Dette skal det bli en slutt på.