Rett til å gifte seg med den man vil

Aksel Hagen (SV)
Foto: Stig Weston
Dagens inntektskrav for familieinnvandring er hovedgrunnen til at mange tusen personer årlig får avslag på sin søknad om å få leve sammen med sin ektefelle og sine barn.
0Shares
Latest posts by Aksel Hagen (SV), stortingsrepresentant (see all)

Justisdepartementet har foreslått at kravet til inntekt for å få sin ektefelle til Norge skal bli enda høyere enn det er i dag. Dagens inntektskrav for familieinnvandring, som er på over 242 000 kroner, er hovedgrunnen til at mange tusen personer årlig for avslag på sin søknad om å få leve sammen med sin ektefelle og sine barn.

Tvinges til å avslutte studier
Også mange personer som har tilstrekkelig inntekt det aktuelle året, opplever å få avslag fordi det stilles strenge krav til dokumentasjon av fjorårets inntekt. Inntektskravet gjør dessuten at studenter som gifter seg og ønsker å leve sammen med sin ektefelle må avslutte studiene og heller jobbe fulltid for å oppfylle inntektskravet. Å avbryte studiene kan ha negative konsekvenser for evnen til å forsørge seg i framtida.

Grunnleggende menneskerett
Å leve sammen med den ektefellen eller partneren man selv har valgt, er en grunnleggende menneskerett og en verdi som SV holder høyt. Å kunne leve sammen med familien sin er dessuten av avgjørende betydning for folks helse og livskvalitet. Da kan vi ikke ha familieinnvandringsregler som splitter familier og hindre barn i å vokse opp sammen med foreldrene sine på grunn av lav inntekt. SV mener derfor at retten til familiegjenforening ikke bør begrenses i form av krav til botid, arbeid, økonomi eller lignende. Som SV-representant vil jeg derfor gå i mot at inntektskravet heves ytterligere!

SV mener at retten til familiegjenforening ikke bør begrenses i form av krav til botid, arbeid, økonomi eller lignende.