– La asylbarna få bli

«Oktoberbarna» er afghanere som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere høsten 2015. Bildet er fra Røde Kors Ungdom Oppegård da de aktivitet for barn på asylmottak
Foto : rodekors.no
Slik er tonen i vedtaket som ble fattet på årsmøtet i Sandefjord Arbeiderparti 27. februar.
0Shares

Hensynet til barnas beste må være grunnleggende for vår regjeringens asyl- og innvandringspolitikken. Sandefjord Arbeiderparti er skuffet over at Høyesterett rett før jul avviste anken fra to ”lengeboende” asylsøkerfamilier som har søkt opphold i Norge. Begge familiene har sterk tilknytning til Norge, og flere av barna er født og oppvokst her. 450 andre barn i Norge er i den samme situasjonen og risikerer også å bli tvangssendt ut av landet.

I strid med “selvfølgelige” rettigheter
Beslutningen er, slik Sandefjord Arbeiderparti ser det, i sterk strid med den allmenne rettsoppfatningen, og også i strid med arbeiderbevegelsens verdigrunnlag. Det er også i strid med rettigheter som burde være en selvfølge.

Barn skal aldri straffes for foreldrenes feil. Imidlertid må det, når Høyesterett tolker loven like strengt som UDI, bety at løsningen må finnes på det politiske plan hos lovgiver (Regjering og Storting). Vi støtter uttalelsen fra årsmøtet i Bergen og siterer lederen for Bergen Arbeiderparti, Marte Mjøs Persen: 

– Vårt ønske er at man går ut med et amnesti og sørger for at en del av disse barna får bli i Norge. Mange av dem har en ukjent framtid å reise til, og vi mener at de har hatt et såpass langt opphold i Norge at de har tilhørighet til riket, for å sitere loven. Også Tromsø Ap har hatt årsmøte lørdag og vedtatt en lignende appell. De ønsker også en lovendring for å hindre det de kaller en uverdig situasjon.

Styrk barnas rettsikkerhet
Barna er uskyldige. Man må heller må se på innstramminger i andre deler av regelverket for å hindre at situasjonen fortsetter. Regjeringen må signere den tredje tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen som oppretter en individuell klagemekanisme for barn og dermed styrker deres rettigheter og rettssikkerhet. 

Styrets innstilling er at Sandefjord Arbeiderparti ber Regjeringen/Stortinget om å gi ”lengeboende” asylbarn opphold, og om å endre loven og praktiseringen av lovverket slik at den uverdige situasjonen Norge er kommet i, bringes til opphør.