Møt opp og demonstrer mot ekstremistene!

Umar Ashraf oppfordrer alle, muslimer og ikke-muslimer, til å møte opp og vise sin motstand mot ekstremisme i dag.
Dagen i dag handler om å ta et viktig standpunkt, ikke bare for muslimene, men for oss nordmenn. Vi må verne våre viktigste verdier, skriver Umar Ashraf i dette innlegget.
0Shares

I dag arrangeres en demonstrasjon mot Den islamske staten (IS) og de ytterliggående ekstremistene i Profetens Ummah på Grønland i Oslo. Demonstrasjonen i dag handler om å stå sammen mot ekstremisme uavhengig av våre forskjeller. Flere tusener er allerede ventet, men det er plass til flere. Jeg ønsker å se muslimer ta et standpunkt mot IS, men dagen i dag handler om så mye mer. Det handler om at vårt samfunn tillater å være annerledes, men vi har ikke aksept for ekstremisme, uansett fra hvilket hold.

Å vokse opp som muslim
Allerede fra en ung alder visste jeg at jeg ikke var som majoriteten. Å være en muslim var ikke noe jeg valgte for meg selv før jeg ble eldre og tok religionen til meg. Før det var det en læringsprosess pålagt av mine foreldre og «samfunnet» på lik linje med alt annet, eksempelvis det å gå på skole. Jeg lærte meg det grunnleggende på koranskolen på Holmlia, men først i voksen alder kunne jeg reflektere over egen kunnskap og ta mitt eget valg. Å være en religiøs minoritet er selvvalgt, og da skal jeg ikke kreve at samfunnet skal endre seg for meg, jeg skal heller være takknemlig for det samfunnet som tillater meg å være annerledes.

Jeg, som mange andre minoriteter, har kjent rasismen, stigmatiseringen, og hetsen så lenge jeg kan huske. Det har aldri vært en konstant følelse, men en som slipper innpå med jevne mellomrom. Å være annerledes er en utfordring. Å være muslim i dagens samfunn er en enda større utfordring. I tillegg viser verdensbildet oss en muslimsk befolkning i sterk nød og med store lidelser. Da er det lett å bli oppgitt over verdenssamfunnet.

Føler på urettferdighet
At unge mennesker opplever det politiske verdenssamfunnet som urettferdig og som følge av det havner i ekstreme miljøer, utgjør et stort problem i dag, selv i bittelille Norge. Om det er religiøs eller politisk ekstremisme, så er problemet noe vi har fått merke de siste årene. Rosetoget i 2011 som skulle forene nasjonen er glemt, samfunnet er dessverre mer segregert enn noen gang før. En skikkelse fra det ene ekstreme ytterpunktet foretok en grotesk handling i 2011, og en annen skikkelse fra det andre ytterpunktet sier at målet er å endre det norske samfunnet etter modell fra den såkalte islamske staten (IS) i Syria og Irak i 2014. Ingen av dem kan anses som borgere av den demokratiske verden. De har tapt, de har tapt kampen med å være annerledes, de har tapt kampen med å skape en bedre verden, de har tapt kampen med å akseptere og skape et velfungerende mangfoldig Norge.

Gud ønsker sameksistens
I min oppvekst og i påfølgende studier har jeg lært å kjenne islam som en egalitær religion. En religion som lærer at alle mennesker er helt like i Guds øyne. Islams respekt for mangfold har sitt utspring i Koranen. Koranen sier; “And of His signs is … the diversity of your [mankind's] languages and your colors. Indeed in that are signs for those of knowledge” (30:22). Dette verset henviser til at Gud mente at folk skulle snakke mange språk og sameksistere med forskjellige kulturer. Koranen utdyper videre i et annet kapittel: “O mankind, we have created you … into nations and tribes that you may come to know one another [and not deny one another]” (49:13). Faktisk sier Koranen at mennesket ikke bare er skjebnebestemt til å sameksistere som ulike folkeslag, men at vi som mennesker bør akseptere dette og aktivt prøve å forstå folk som er annerledes enn oss selv. Dette budskapet om pluralisme er synonymt med demokratiets grunnleggende verdier. Ingen ordentlig muslim vil utfordre et demokrati eller et mangfoldig samfunn hvor en har religionsfrihet.

Bredest mulig mobilisering
At enkelte norske muslimer føler seg utsatt og feilrepresentert etter den siste ukens hendelser, er forståelig. Dagens demonstrasjon mot ekstremisme er i regi av norske muslimer, men ikke kun for muslimer. Hele det norske mangfoldet bør være representert i dag, jeg håper derfor å se et bredt spekter av mennesker stå imot det som truer vårt demokrati og mangfold.

Vel møtt!