– Fagforbundet tar diskriminering på alvor

Christopher Gambert fra Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO) og Camilla Lillevold-Øverås fra Norsk Folkehjelp innledet for Fagforbundets tillitsvalgte.
Foto: Fagforbundet
– Det handler ikke bare om kjønn, men også etnisitet, seksuell legning og redusert funksjonsevne.
0Shares

Over lengre tid har Fagforbundet hatt fokus på arbeidet med flerkulturelt mangfold og inkludering i fagbevegelsen, og i 2011 resulterte dette i opprettelse av et eget utvalg for mangfold og inkludering på nasjonalt plan.

Fagforbundet mener at det norske arbeidslivet er tjent med å arbeide for mangfold. Det bidrar til verdiskapning, det stimulerer til engasjement og deltakelse – og det gir økt toleranse og gjensidig respekt for hverandre.

Femten tillitsvalgte fra Fagforbundet var samlet på kurs i Larvik nylig. Dette var imidlertid ikke et vanlig kurs. De tillitsvalgte fra Vestfold, Telemark og Aust Agder var samlet til et testkurs om likestilling og diskriminering i arbeidslivet.

Kurset et utarbeidet i samarbeid med Norsk Folkehjelp og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og er en del av handlingsplanen til forbundets «Utvalg for mangfold og inkludering». Utvalget ledes av forbundets nestleder Sissel Skoghaug, og består av tillitsvalgte fra forskjellige nivåer og regioner og representanter fra forbundets eget nettverk for tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn.

– Mer oppmerksom på egen rolle
Nettverket består av tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn fra hele landet som samles to ganger i året for å komme med råd og innspill som tas med i forbundets handlingsplaner.

– Det er viktig å skolere tillitsvalgte i likestillingsarbeid og holdningsskapende adferd, sier Skoghaug. – Det handler ikke bare om kjønn, men også etnisitet, seksuell legning og redusert funksjonsevne for å nevne noe. Skal vi bygge et inkluderende samfunn og arbeidsliv, må vi være bevisste på fallgruvene og fordommene som hindrer oss i å nå målet vårt.

Tatjana Bozinovski, tillitsvalgt i nettverket og seksjonsleder i Vestfold, synes kurset var nyttig og lærerikt. – Vi var innom de fleste områder – diskriminering av folk pga etnisitet, seksuell legning, funksjonsevne. Og en kjapp tur innom likestilling og likelønn.

– Vi brukte tid på de ulike typene diskriminering som finnes, hvordan problemene oppstår og hvordan de kan løses. Jeg ble også mer oppmerksom på min egen rolle som tillitsvalgt og på mine holdninger og hvilke signaler jeg sender ut.

Skreddersys
Opplæringsansvarlig fra Aust-Agder Lillian Garpestad var nokså enig i kursets betydning for tillitsvalgte.

– Det var et lærerikt og morsomt kurs med gode diskusjoner, morsomme oppgaver og fin blanding mellom teori og praktiske øvelser. Dette er et kurs alle tillitsvalgte og verneombud burde delta på med tanke på de utfordringene vi møter i vår hverdag, sier hun.

Rådgiver Moza Mwilima forteller at kurset nå skal justeres etter en grundig evaluering fra deltakerne.

– Det er kommet inn mange gode innspill som hjelper oss å skreddersy kurset enda bedre for målgruppen som er Fagforbundets tillitsvalgte. -Kursinnholdet presenteres for våre opplæringsansvarlige fra fylkeskretsene i desember. Målet et at kurset skal gjennomføres i alle Fagforbundets regioner.