Bruk religionsfaget i kampen mot ekstremismen!

Prosjekt: Kompetanse 16-24 konkluderer med at det er mulig å få mange av ungdommene som dropper ut av skolen tilbake på skolebenken eller i arbeid
Foto: Liv Santos Holm
Slik faget er i dag, er det lite egnet som bidrag til å oppnå regjeringens mål om å forebygge radikalisering av unge, hevder Masoud Ebrahimnejad i dette innlegget. 

Religion er et sensitivt tema og religionsfaget i skolen er et omstridt fag i mange land. Det finnes allerede ulike ordninger blant europeiske og amerikanske skoler for håndtering av dette temaet. USA, Russland, Ukraina, Albania og Slovenia har et sekulært skolesystem hvor religionsundervisning er forbudt på skole, mens i andre europeisk land har man forskjellige ordninger med religionsundervisning med og uten mulighet for fritak. Tyrkia og Hellas står alene med en ordning som undervisning i en bestemt religion med mulighet for fritak.

Kristendom først og størst
I Norge fikk KRL-faget en dom mot seg i 2007 fra den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen. Dommen sier at faget strider med menneskerettighetskonvensjoner. Faget har også blitt kritisert av FNs menneskerettighetskomite. Dommen mot KRL-faget handlet blant annet om innholdet og den begrensete fritaksordningen i et obligatorisk religionsfag.

Navnet på faget ble endret til Religion, livssyn og etikk (RLE). Navneendringen skulle tydeliggjøre at religioner og livssyn skal behandles på en kvalitativ likeverdig måte. Innholdet også skulle vært i samsvar med menneskerettighetene og ikke skulle bidra til kvalitative forskjeller mellom de ulike emnene i faget. Kunnskap om kristendommen skulle ha den største andelen av lærestoffet uten at det er kvalitative forskjeller.

Forverring med de blåblå
Selv om det var mye positivt i den nye politikken og regjeringen viste en god vilje til å følge opp menneskerettighetskonvensjoner, var det ikke godt nok og fikk igjen masse kritikk. Noe av kritikken rettet seg mot begrepet «objektivt fag». Dette innebar at religion ikke er nøytral og «objektiv» i seg selv og man kan lure på hvordan et fag som religion kan være objektivt? Det ville vært et nøytralt og objektiv fag bare hvis det hadde vært «Religionshistorie» og ikke religion, livssyn og etikk. En annen kritikk var at det allerede var for lite plass til andre verdensreligioner i faget. Men tross alt dette overlevde faget og har hatt opp- og nedturer siden 2008. Så kom en dramatisk forverring da den nye regjeringen tok over. KRF kom med sin prinsippsak om kristendommens plass i skolen og ville tilfredsstille sine kjernevelgere ved å innføre enda mer undervisning om kristendommen i norsk skole. Faget RLE ble endret til KRLE med et krav om at over 50 prosent av undervisningen skulle handle om kristendommen.

Uvitenhet er farlig
Det står allerede i læreplanen til RLE-faget at faget skal ikke være forkynnende og skal være kunnskapsgivende. Men jeg og mange med meg vil spørre: Med en så stor plass til kristendommen, er det mulig å fokusere bare på kunnskapsformidling og ikke være forkynnende? Var det ikke på samme grunnlag da Norge fikk dommen mot seg i 2007 fra Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen?

Politikere som tross all kunnskap om integrering og ekstremismens farer insisterer på over 50 prosent kristendom i KRLE-faget, lever enten i et vakuum slik at de ikke skjønner hva som foregår rundt omkring i verden, eller de er rett og slett så selvopptatte og fokusert på symbolpolitikk at de bare vil vise at de finnes og gjør noe for sine kjernevelgere. Sunn fornuft forteller oss at ekstremismen er en reell trussel, og uvitenhet og mangel på kunnskap er en av årsakene til denne ekstremismen.

Kan skje ditt barn
Norsk skolepolitikk må ta et oppgjør med seg selv og bestemme seg en gang for alle. Vi må få denne saken ut av verden for godt. Enten dropper man religionsfaget i norsk skole som mange andre land har gjort, eller man gir rom og plass til alle og ikke bare én bestemt religion.

Vi må innse at prisen for neglisjering av ekstremismens farer betales ikke bare av enkelte politiske partier eller enkelte personer, hele samfunnet betaler for dette. Vi kan ikke bare sitte og være tilskuere til at ekstremismen herjer blant våre barn og ungdommer og plukker sine ofre ved å rekruttere uvitende tenåringer til sine umenneskelige mål. Om vi ikke setter i gang riktige tiltak ved å kjempe mot uvitenhet blant muslimske innvandrere, er det ikke usannsynlig at neste offer som blir rekruttert til ekstremismen er ditt barn.