Verksted mot mobbing

Barn i fare: Fagforbundet krever rettferdighet for ni år gamle asylsøkeren Yalda
Foto : Enrique Saldivar/Flickr
Hva kan voksne gjøre for å redusere mobbing og krenkelse?
0Shares

Barn og unge forteller smertefulle historier der de blir krenket av andre barn og unge. Særlig er nettkrenkelser en stor utfordring i dag.

Voksne, og da særlig foreldre, er ofte barns store rollemodeller. Barn ser opp til de voksne og mange barn gjør som foreldrene. Det foreldre sier, er ofte barns sannhet.

Verkstedet mot mobbing fokuserer på voksnes påvirkning på barn og unge, med spesiell vekt på språk, holdninger og verdier.

Kurs- og foredragsholder, Karine Skinner, mener de voksnes holdninger smitter over på barn, og at grunnleggende sunne verdier hos voksne har potensiale til å redusere de mange episoder av mobbing og krenkelse.

I løpet av kvelden vil det også være en introduksjon til ikkevoldskommunikasjon (IVK). IVK bidrar blant annet til bevisstgjøring om hvordan vi mennesker påvirker hverandre i samspill og dialog, og styrker vår evne til å se hverandre.

«If we could change ourselves, the tendencies in the world would also change. As a man changes his own nature, so does the attitude of the world change towards him. We need not wait to see what others do», Mahatma Gandhi.

Arrangør: IVK Norge.

Gratis adgang. For påmelding gå inn på: ivk.eventzilla.net