Debatt

Hva med muslim-hatet, Storhaug?

English Defence League er bare ett av mange anti-muslimske bevegelser som har dukket opp i Europa de siste årene. Vil Hege Storhaug kjempe mot dem, spør forfatteren av innlegget
Foto: Chris FP/Creative Commons
Vil Hege Storhaug følge opp sitt utspill om anti-jødiske holdninger blant muslimer med et like lidenskapelig angrep på det økende muslim-hatet i Europa? spør Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoot.
0Shares
Latest posts by Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoot, statsviter og muslim (see all)

Hege Storhaug uttrykker bekymring for anti-jødiske holdninger blant muslimer i Norge og Europa, og etterlyser et oppgjør med dette (NRK P2, 1. februar). Storhaug har problematisert islam og muslimer gjennom bloggen rights.no i mange år, og dette utspillet tolker jeg som en forlengelse av hennes kampanje mot islam. Men å skyve ansvaret for antisemittisme over på europeiske muslimer, bidrar også til å dekke over et mye større problem knyttet til europeisk antisemittisme og muslimhat.

Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoot
Foto : Privat
Hat mot jøder og muslimer
Det går et antisemittisk og antimuslimsk spøkelse gjennom Europa. Vi har sett en fremvekst av høyreekstreme partier, og mange av de er bærere av et sterkt hat mot jøder og muslimer. Det er en frykt i Israel at Europa blir mer og mer antisemittisk og anti-israelsk. Her i Norge kommer anti-jødiske holdninger særlig til syne i kritikken av Israels utenrikspolitikk. Man har vanskelig for å skille mellom israelsk politikk og jøder og jødedom.

Hvis Storhaug er så bekymret for antisemittiske holdninger blant muslimer i Norge og Europa, hvorfor er hun ikke like bekymret for det enda større muslimhatet man finner her? På bloggen rights.no skrives det stadig om det økende muslimhatet blant europeere og nordmenn. Men her unnskyldes denne ”skepsisen” mot muslimer, som Storhaug kaller det, med at muslimer selv er ansvarlig for dette økende hatet. Hovedformålet syntes å være å stanse innvandringen fra muslimske land.

Skepsis eller hat?
Storhaug viser til angrep på jøder begått av muslimer, men unnlater glatt å nevne angrep mot jøder begått av ikke-muslimer i Europa de siste årene. Og flere holdningsundersøkelser i Norge og Europa viser en urovekkende antisemittisme blant den ikke-muslimske befolkningen.

Norstat gjennomførte en undersøkelse på oppdrag for NRK i 2010, som avdekket at 25 prosent av nordmenn ser på islam som en trussel mot norsk kultur. Like mange mente at det er for mange muslimer i Norge. Hvor mange nordmenn så på jødedommen som en trussel mot norsk kultur da de norske jødene ble sendt til konsentrasjonsleirene?

Men slike tall fremstilles av Storhaug og hennes likesinnede som ”skepsis”, og ikke hat.

Lang historie med muslimhat
Muslimer i Norge har også blitt angrepet og forsøkt drept for sin tro. i 1985 ble ahmadiyyamuslimenes moské på Frogner utsatt for et bombeangrep av en nynazist, og bare tilfeldigheter gjorde at det ikke endte i et blodbad. Muslimske talspersoner og skribenter blir hetset og flere får drapstrusler. En muslimsk familiefar ble i 2008 drept med fem skudd av en person som på sin liste over sine planer for sommeren 2008 blant annet hadde skrevet at han skulle drepe en muslim.

For Breivik var det ikke nok å drepe muslimer for å få en slutt på muslimer i Norge, så han bestemte seg heller for å angripe kjernen til muslimproblemet, slik han så det. I 2006 ble en palestiner i Skien knivstukket i halsen av en som hadde reagert på at norske flagg ble brent i Syria. Bare flaks gjorde at han overlevde.

Felles kamp
Flere undersøkelser rapporterer om økt trakassering mot muslimer i Norge. I Europa har flere muslimer blitt drept av folk med antimuslimske holdninger. Hva tror man muslimer i Norge tenker når de leser at 25 prosent av befolkningen ser på deres religion som en trussel mot Norge, og at like mange mener det er for mange muslimer i Norge? Vi får håpe norske muslimer ikke leser kommentarfeltene i nettavisene. Det er skummel lesning.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) kritiserte i en rapport i 2012 Norge for å vise intoleranse mot jøder og muslimer. La oss sammen jobbe mot både antisemittisme og muslimhat.

Kan du bli med på det, Storhaug?