Jo flere vi er, desto sterkere blir vi

Friluftslivet kan i sterkere grad bidra som inngangsport for nynakomne inn i det "norske", mener forskere (Foto: Illustrasjon).
Tidligere i år har vi i hele Norge markert åpningsdagen for Friluftslivets År 2015 (FÅ15). Et år som har hovedmål å gi friluftslivet økt oppmerksomhet, samt øke deltagelse i friluftsliv blant alle deler av befolkningen.
Østfold Innvandrerråd
Latest posts by Østfold Innvandrerråd (see all)

Østfold Innvandrerråd legger stor vekt på folk med innvandrerbakgrunn fordi, som dere vet, noen foreldre, spesielt foreldre med minoritetsbakgrunn, mangler tradisjoner for friluftslivet fra opprinnelseskulturen. En slik mangel på friluftskultur gjør at de ikke blir opptatt med friluftsaktiviteter både for dem selv, samt for deres barn og unge.

Motvirke fordommer
I tillegg er alle enige om at det skjer mye galt i vårt samfunn grunnet fordommer. Fordommer skaper diskriminering, rasisme, fremmedhat, stigmatisering, mobbing og eksklusjon. Alle disse hindrer en harmonisk og effektiv integrering av innvandrere i det norske samfunnet, som stadig blir mer og mer flerkulturelt.

Ved å involvere alle i friluftslivet, skal innvandrere føler seg som en del av det norske samfunn og bli akseptert av andre som medlemmer av det samfunnet.

Her i fylket har Østfold Innvandrerråd noen delmål tilknyttet friluftslivet år 2015. Vi må jobbe for:

1. Å innprente friluftslivet i vårt samfunn, spesielt hos innvandrere.
2. Å synliggjøre og løfte frem friluftslivets rolle i Norge.
3. Å vise hvor viktig naturen er og lære dem å beskytte naturen og plantelivet, samt å lære dem sammenheng mellom friluftsaktiviteter og helse.
4. Å markedsføre friluftslivet i Norge generelt og spesielt i Østfold blant innvandrerne.
5. Å endre holdninger ved å samle folk med forskjellige kulturer på fellesaktiviteter og arrangementer for å skape vennskap, fellesskap, slik at de blir nærmere og godt kjent hverandre. Nærhet skal styrke forståelse mellom folk, samt bryte ned fordommer, myter og stereotypier som hindrer rask og harmonisk integrering.

Alkoholfritt
Forskningen viser til at positive naturopplevelser i tidlig alder øker sjansene for et aktivt forhold til friluftsliv også senere i livet. Hovedmålgruppen for FÅ15 er derfor barn, ungdom og barnefamilier. Grunnet dette er arrangementet vårt helt alkoholfritt.

Rådet benytter denne anledning til å lansere en aktivitetskampanje med mål om å få flere mennesker, spesielt innvandrere, til å ta i bruk naturen til aktivitet i hverdagen. 

Rådet har planlagt å gjennomføre flere aktiviteter i forbindelse med FÅ 2015. Blant annet:

1. Besøk av minnesteder og museer i Østfold.
2. Tur i skogen, fisketur og piknik.
3. Skitur og opplæring i skiteknikker.
4. Båt og svømmetur.
5. Kurs og opplæring om beskyttelsen av naturen og planteliv.
6. Opplevelser

Lokalt og nasjonalt
Noen av disse aktivitetene skal gjennomføres av enkelte frivillige organisasjoner. Men vi har også felles nasjonale aktiviteter som gjennomføres i hele landet samtidig i samarbeid med våre partnere. Disse er følgende:

– Skoleslutt sykkeltur: uken 25/ lørdag 20.06.
– Alle innvandrere tar føttene i vannet: uken 28/ lørdag 11.07.
– Skolestart tur i skogen: uken 33/ lørdag 15.08.
– Innvandrere går turmarsj i naturen: uken 36/ lørdag 05.09.

Informasjon om gjennomføringen av alle arrangementene og aktivitetene skal markedsføres både på sosiale medier (Facebook, Twitter, Instagram) og vanlige medier (aviser, radio, TV).

Trenger ambassadører
For markedsføring av våre arrangementer trenger vi også ambassadører. Ambassadørene går i front for friluftslivet, gjør det lettere å skape gode og inspirerende historier med lang levetid (historier som folk lett kan dele på sosiale medier).

Ambassadørene er en nyttig ressurs for FÅ15 som skal hjelpe oss å nå ut til nye målgrupper. Han eller hun er en engasjert person som kan fungere som et forbilde. Vi trenger både kjente og ukjente ambassadører. Ambassadørene gjenspeiler bredden av befolkningen i Norge i dag. Vedkommende skal engasjeres gjennom å bli med på forskjellige aktiviteter i regi av organisasjonene, utforske mulighetene i sitt nærmiljø og delta i prosjektets nasjonale kampanjer. Historiene kan fortelles gjennom en blogg eller under arrangementer.

Kjære barn og ungdom, og spesielt dere med minoritetsbakgrunn, bli med oss på arrangementene i FÅ 2015. Her handler om helsen. Ikke bare bli sittende hele dagen foran PC-en eller med IPhone eller IPad i hendene hele tiden. Bli med oss på våre aktiviteter.

Foreldre, ta bort stress og kjemp mot sykdommer. Forlat sofaen en stund og opplev friluftsmuligheter.

Vi trenger dere alle dere utendørs så ofte som mulig.

Heia Friluftslivets År 2015.