Hvorfor Ex Muslims of Norway?

Lily Bandehy og Cemal Knudsen Yucel
Foto: Kollasje
I dagens verden skjer det grusomheter, urettferdighet, undertrykkelse og drap i islams navn, mens majoriteten av muslimene forholder seg stille og ikke gjør noe opprør av større betydning.
Lily Bandehy og Cemal Knudsen Yucel
Latest posts by Lily Bandehy og Cemal Knudsen Yucel (see all)

Det er fortsatt livsfarlig å stå fram som frafallen i de fleste muslimske land, og her i Vesten kan man også oppleve utstøting, hets og trusler i de forskjellige muslimske miljøer og fra nær familie. Mange er redde for å stå fram som eks-muslimer eller ateister. Islam godtar at en jøde eller kristen forlater sin religion for å konvertere til islam, men nekter samtidig en som er «født» muslim til å forlate islam.

Ex-Muslims of Norway ble opprettet på Facebook for drøye to måneder siden og har frem til nå oppnådd over 2000 likes,. Via Facebook får vi opp statistikk om at vårt budskap når ut til ca. 70.000 personer ukentlig. Vi har fått mange positive støttemeldinger fra unge eks-muslimer og etniske nordmenn, men vi hører også om folk som ikke tør ikke å like siden vår på grunn av frykt for å bli oppdaget av bekjente. Det gjelder spesielt muslimer.

Ex-Muslims-bevegelsen er en global opprørsbevegelse som ønsker å påpeke problemene med islam og dens ideologi i håp om at den skal moderniseres og uskadeliggjøres. Vi ønsker å bidra til opplysning og åpne veier for fritenkning, kritikk, spørsmål, kunnskap og forskning når det gjelder islam.

Det er også veldig viktig at vi ikke snur ryggen til våre medsøstre og brødre som fortsatt lever under et islamsk styresett, og som blir fratatt sine grunnleggende friheter, noe som gjelder spesielt for kvinner.

Ny opplysningstid
Vi kaller oss eks-muslimer fordi vi ikke er ferdige med islam før den blir modernisert eller kastes i historiens søppelkasse – islam lever ikke i samtiden. Det er også veldig viktig at vi ikke snur ryggen til våre medsøstre og brødre som fortsatt lever under et islamsk styresett, og som blir fratatt sine grunnleggende friheter, noe som gjelder spesielt for kvinner. Religion må være en privatsak for hvert enkelt individ og deretter tilpasse seg demokratiet og dagens moderne verdier.

Organisasjonen Ex-Muslims of Norway ble registrert 6. juli 2016. Denne organisasjonen ble først og fremst etablert for å gi stemme til eks-muslimer, fremme normalisering av religiøs frafallenhet, være et talerør for eks-muslimers rettigheter når det gjelder å leve uten religion, samt påpeke nødvendigheten av sekularisme.

Vi lever i en opplysningstid hvor informasjon skaper, fremmer og utvikler humanisme, også i muslimske miljøer. Derfor tror vi at opplysningstiden i sin tur vil gi et enda mer desperat behov for et støttesystem for eks-muslimer.

Vi representerer utallige andre som ikke er villige til å stå åpent frem som eks-muslimer på grunn av truslene de kan motta. Iverste fall kan man straffes med døden i land som er underlagt islamsk lovgivning.

Ex-Muslims of Norway består av ateister, fritenkere, humanister, agnostikere og tidligere muslimer som tar et standpunkt for universelle rettigheter og sekularisme.

VI ER IMOT:

* Alle former for umenneskelige handlinger, diskriminering og overgrep som skjer i religionens navn og som tolereres som del av kulturrelativismen.

* Religiøse skikker, regler, seremonier eller aktiviteter som er uforenlige med eller krenker andres rettigheter og friheter.

* Restriksjoner på betingelsesløs frihet for kritikk av religion.

* Innblanding fra familiemedlemmer, slektninger, eller offentlige myndigheter i privatlivene til kvinner og menn og i deres personlige, emosjonelle, seksuelle relasjoner og seksualitet.

* Enhver form for økonomisk, materiell eller moralsk støtte fra staten eller statlige institusjoner til religion og religiøse aktiviteter og institusjoner.

* Alle former for religiøse skremsler og trusler.

* Kjønnslemlestelse av jenter og forhudslemlestelse av gutter.

* Tvangsekteskap og arrangert ekteskap.

* Barnehijab, nikab og burqa.

* Segregering av kjønnene.

* Flerkoneri.

* Blasfemilover.

VI STÅR FOR:

* Yttringsfrihet, likestilling, menneskerettigheter.

* Religionsfrihet, humanisme, og ateisme.

* Frihet til å kritisere religionen, guden, profeten eller uansett ideologi.

* Separasjon av religion fra staten og juridiske og utdanningssystemet.

* Avskaffelse av alle restriktive og undertrykkende, kulturelle som religiøse skikker som hindrer og motsier kvinnens uavhengighet, frie vilje og likestilling.

* Beskyttelse av barn fra manipulasjon og religionsmisbruk fra religiøse institusjoner.

Vil fortelle om islam
Vi, ikke troende, atheister, og eks-muslimer i Norge forsvarer aksepten av religiøs dissens, fremmer sekulære verdier, og har som mål å redusere diskriminering overfor dem som forlater islam.

Som del av vår oppgave vil vi heve stemmene og idéene fra eks-muslimer, og vil tilbyr en nyansert innsikt i islam fra tidligere muslimer.

Vi vil motvirke isolasjon overfor eks-muslimer ved å fremme fellesskap og støttenettverk. Vi vil opplyse om den islamske ideologiens «hellige skrifter», teologi, kultur og ukultur fra islamske kilder for å avsløre brutaliteten, urettferdigheten og undertrykkelsen med denne religionen for å skape et sunt og opplyst samfunn og for å bidra til å åpne for reformasjon.

Ex Muslims of Norway vil delta i offentlige debatter via avisinnlegg, åpne konferanser, intervjuer i media, egne arrangementer for å fremme likestilling, integrering, ytringsfrihet og menneskerettigheter.

I fremtiden vil vi i tillegg publisere brosjyrer og andre publikasjoner med opplysningsformål for å fremme våre saker/standpunkter. I tillegg er lederen av Ex Muslims in Norway invitert til Secular Conference London i 2017 for å tale om ytringsfrihet sammen med flere andre profilerte ateister som Richard Dawkins, Maryam Namazie og Lawrence M. Krauss.

Takk for støtten!
Vi vil også benytte anledningen til å takke alle de som støtter oss, følger oss på Facebook, sender oss meldinger og de som ønsker å bli medlemmer og støttemedlemmer i framtiden. Vi setter stor pris på deres engasjement og støtte da dette gir oss stor arbeidslyst og glede da vi faktisk ser at vi bidrar til å snu skuta rett vei. Ex Muslims of Norway har behov for mer støtte, ikke bare fra eks-muslimer, men også fra resten av befolkingen.

Alle er hjertelig velkomne til å melde seg inn som støttemedlemmer, og vi oppfordrer også til å følge oss på Facebook.

Cemal Knudsen Yucel/Leder av Ex-Muslims of Norway

Lily Bandehy/Nestleder av Ex-Muslims of Norway