Hjem Meninger Mangfoldige meninger HRS feiltolker for enhver pris

HRS feiltolker for enhver pris

 
Foto: Tore Sætre/www.setre.net
HRS fremfører et alarmistisk vrengebilde når Hege Storhaug snur president Francois Hollandes synspunkter fullstendig på hodet. Utdypingene som han er sitert på tydelig viser at hele premisset for artikkelen er misforstått og forfeilets, skriver Doremus Schafer i dette innlegget.

“Frankrikes president: – Kvinner i SLØR er morgendagens Europa.” Slik proklamerte Hege Storhaug og HRS på onsdag – med versaler for å riktig understreke dramatikken i situasjonen.

Ingressen utdyper at “dagens tildekkede kvinner er morgendagens Europa.” Sitat president Francois Hollande.  Sitatet er fra en ny bok som to journalister fra venstreorienterte Le Monde lanserer. Og spør retorisk: Er det rart vi reagerer på den økte tildekningen av kvinner i Norge og Europa? Men: Resignerer Hollande?

Videre skriver Storhaug at:

“Hollande skal ha pekt på den historiske frihetshelten Marianne da ordene falt. Marianne, som står for alle frihetsverdiene republikken er tuftet på. Ser vi et Frankrike, eller en Hollande, som gir opp? (…) Er Frankrike i ferd med å segne om? Har de ikke kapasitet til å verne verdsligheten lenger?”

og teksten illustreres av et utsnitt av Eugene Delacroix’ berømte maleri av “Marianne, ledsaget av spørsmålet «Marianne kommer i slørutgave?»

Hollande siteres altså på at «Dagens kvinne med slør kommer til å være morgendagens ‘Marianne’«. (Det skal vise seg at verbformen faktisk er vesentlig for betydningen av setningen: Hollande sier at disse kvinnene kommer til å bli morgendagens ‘Marianne’ – ikke at de “er morgendagens Europa”, slik Storhaug skriver.)

Selv om utsagnet er noe uklart og tvetydig, er det i utgangspunktet naturlig å tolke det slik Storhaug gjør: At Frankrike i fremtiden vil (kunne) representeres symbolsk av en kvinne med ‘slør’. (Den franske debatten blir forøvrig også rotet til av at begrepet «voile» omfatter både hijab og niqab, slik at det stadig – inklusive her – er uklart om man snakker om kvinner med tildekket ansikt eller om de som kun dekker håret,)

Men Storhaugs artikkel siterer også en artikkel om saken fra engelske Daily Telegraph – og der fremgår det at Hollande (i det samme sitatet som motstanderne har trukket ut én setning av) utdyper og forklarer hva han mener:

Asked about the French Right’s obsession with national identity and the Muslim veil, Mr Hollande controversially responds: «The veiled woman of today will become France’s Marianne [national icon] of tomorrow.»

The ambiguous comments were interpreted by some on the Right as Hollande suggesting that the national symbol may become a woman in a burka, but Mr Hollande said that he meant he wanted to see Muslim women «free» from the veil.

«If we manage to provide the right conditions for her to flourish she will free herself from her veil and become French, while still remaining a believer if she wants to be, capable of carrying forth an ideal,» he says.

«Ultimately, what bet are we making? It is that this woman will prefer freedom to slavery, that the veil can be a form of protection for her but that tomorrow she won’t need it to feel reassurance about her presence in society.»

Med andre ord: Hollandes parallell mellom ’tildekkede’ kvinner og Marianne handler om at han forventer at disse kvinnene, på sikt, vil komme til å kaste sløret og delta som fullverdige medlemmer av samfunnet, som representerer og målbærer de samme verdiene som ‘Marianne’. Den ene løsrevne setningen kan misforstås, men den henger fullstendig sammen med den tilhørende presiseringen, og er enkelt forståelig når man leser den med korrekte briller.

Den eneste grunnen til å være indignert over dette standpunktet, måtte være dersom man mener at det burde gå an å både være fullverdig fransk borger og gå med (den ene eller den andre typen) ‘slør’, og dermed reagerer på Hollandes premiss om at disse to tingene er gjensidig utelukkende. (Til nød kunne man riktignok også kritisere utsagnet for å være for naivt og optimistisk – men det forutsetter en svært pessimistisk og dystopisk antagelse om at disse kvinnene umulig kan komme til å endre holdning i mer sekularisert retning.)

Det er altså ingen som helst logisk grunn til at Storhaug og HRS skal være forferdet over noen ‘resignasjon’ fra Hollandes side. For å forklare det med teskjeer (ettersom Storhaug, og adskillige av hennes lesere, åpenbart har behov for det):

Hollande sier ikke at Frankrike eller Europa kommer til å representeres av tildekkede kvinner. Han sier at de kvinnene som i dag er tildekkede, og som «tiltrekkes av radikal islam», kommer til å avvise dette og isteden bekjenne seg til republikkens historiske «frihetsverdier». Uansett hvor skeptisk Storhaug måtte være til om dette faktisk kommer til å bli virkelighet, burde det være et håp som samsvarer fullstendig med hennes egen motstand mot slike hodeplagg, og hennes forhåpninger om at europeiske muslimer skal forkaste det hun omtaler som «Medina-islam».

Når Storhaug isteden snur Hollandes synspunkter fullstendig på hodet og forferdes over dem, er hun forsåvidt i «godt» selskap med mange på den franske høyresiden som har rast mot Hollande på tilsvarende måte. Men hvis HRS skal holde nordmenn oppdatert om relevante debatter i utlandet, burde første bud være å gi en korrekt fremstilling av hva som har blitt sagt og ment, og ikke å kolportere misforståelser og feiltolkninger.

Og det blir regelrett parodisk å fremføre et slikt alarmistisk vrengebilde samtidig som man siterer utdypingene som tydelig viser at hele premisset for artikkelen er misforstått og forfeilet.

Opprinnelig publisert på Doremus Schafer sin blogg. Republisert med forfatterens tillatelse.