SSI: – Ønsker mer forskning på moskémiljøene

Shahram Shaygani kom til Norge i 1988 som asylsøker fra Iran. Han er utdannet lege fra UiO, spesialist i psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin og utdannet psykoanalytiker.
Foto: Claudio Castello
SSI mener at i debatten om islam og Europa har man for mye fokus på de enkelte radikale miljøer og har glemt å utfordre de større miljøene med konservative krefter, tankesett og tradisjoner som strider mot sekularismen.
0Shares
Latest posts by Shahram Shaygani, leder for Senter for Sekulær Integrering (SSI) (see all)

Tirsdag den 01.11.16 ble rapporten om Moskémiljøene i Oslo lansert av avisen Utrop. Rapporten, som antydet en del problematiske forhold i disse miljøene, falt ikke i spesielt i god jord hos de moskéene som ble undersøkt.

Samme dag arrangerte Utrop en paneldebatt bestående av Basim Ghozlan (Forstander for Det Islamske Forbundet med tilknytning til Rabita-moskéen), Nasim Rizvi (styremedlem i Innvandrerens Landsorganisasjon og Buskerud innvandrerråd), Moshan Raja (Årets Osloborger, en utmerkelse i regi av Aftenposten), Seyed Masih Soltani (Daglig leder i Det norske Imam Ali Senter) og meg (som leder for SSI – Senter for Sekulær Integrering). De fleste i panelet, bortsett fra meg, var kritiske til rapporten.

Jeg vil først gi ros til Utrop og forsker Masoud Ebrahimnejad for å ha tatt initiativ til og gjennomført denne undersøkelsen og håper at dette blir fulgt opp med flere undersøkelser av moské-miljøene i Norge. Til mine meddebattanter vil jeg si at det var trist å se at de hovedsakelig gikk i forsvarsposisjon og ingen gikk inn for å støtte mer undersøkelse og forskning rundt moskémiljøene. Jeg synes det var beklagelig at de trakk inn forskerens bakgrunn (norsk-iraner) for å svekke hans troverdighet. De viste liten evne til å tenke selvkritisk.

Les også: Vil gripe inn mot muslimske trossamfunn (Minervanett.no)

SSI jobber for å fremme sekulære verdier i vårt samfunn og mener at under en overordnet sekulær samfunnsstruktur er det mulig å leve sammen på tvers av etniske, kulturelle og religiøse skillelinjer. Vi er samtidig opptatt av internalisering av disse verdiene i individet. Internalisering betyr at individet har et psykologisk forhold til disse verdiene og har etablert en lojalitet til dem.

SSI mener at religion er først og fremst en privatsak som skal være atskilt fra Staten, spesielt innen tre områder: offentlig myndighetsutøvelse (rettsvesenet, politiet og Forsvaret), utdanningssystemet og helsevesenet. Vi vil poengtere at SSI jobber ikke for et religionsfritt samfunn og mener at individet skal ha religionsfrihet.

Når det gjelder islam, har SSI en fremtidsvisjon. Vi mener at islam kan og må reformeres og moderniseres. SSI tror at en kjerne til modernisering og reformasjon allerede finnes i islamsk tradisjon, kultur og historie, men er dessverre av forskjellige grunner blitt neglisjert og erstattet med en uheldig konservatisme. Det er muslimene selv som først og fremst har ansvar for å gjøre noe med dette.

Vi i SSI er av den oppfatning at praktisering av religion ikke nødvendigvis må komme i konflikt med integreringen av individet i Norge. Tvert om, kan et modernisert, opplyst og reformert islam her i Norge bidra til å fremme integreringen. SSI ønsker å tenke utenfor boksen og i våre fremtidsvisjoner finner man et islam som er tilpasset Europa, som har kvittet seg med tradisjoner som er i konflikt med et moderne og humanistisk menneskesyn. I fremtidsvisjonen til SSI blir et reformert og europavennlig islam praktisert av muslimene i Vesten og misjoneres til andre land og ikke omvendt. Hverken muslimene eller andre i Vesten er tjent med at bokstavtro eller politisk islam vokser i Europa.

SSI mener at i debatten om islam og Europa har man for mye fokus på de enkelte radikale miljøer og har glemt å utfordre de større miljøene med konservative krefter, tankesett og tradisjoner som strider mot sekularismen.

Rapporten til Utrop viser at SSIs fremtidsvisjon om denne type islam ligger langt unna.

Rapporten viser:

– At demokratiet og ytringsfriheten er under press i Norge, fordi mange var redde for å snakke fritt om forholdene i disse miljøene, selv under anonymitet.
– At det ikke undervises noe som helst om den europeiske idéhistorie, filosofi, litteratur og kultur i moskéene. Ei heller norsk historie, kultur og samfunnskunnskap.
– At det ikke finnes en norsk utdannet imam.
– At det ikke finnes en kvinnelig eller homofil imam.
– At Sharia-lov er etablert i en del av disse miljøene og praktiseres og anbefales.
– At alle de diverse sosiale aktivitetene som tilbys av moskéene kan svekke deltagelsen av muslimer i samfunnet og skape parallellsamfunn. Vi leser stadig om fravær av minoritetsjenter i idretten, om barn som ikke får være med på leirskole. I denne rapporten finner vi noe av forklaringen på dette. Moskéene har et utstrakt tilbud av fritidsaktiviteter, idrettsarrangementer og turer. De fleste av disse er kjønnssegregerte. Det er lett å forestille seg at konservative foreldre vil heller velge dette som et «tryggere» alternativ for sine barn, i stedet for å sende dem til vanlig organisert idrett og turer og arrangementer i regi av skolen. Da er de sikre på at barna er ivaretatt i tråd med foreldrenes religiøse krav.
– At det helt klart er behov for mer undersøkelse av moskémiljøene i Norge.

Etter vårt syn er det behov for en politisk innsats rettet mot moskémiljøene i Norge. Vi i SSI gir ikke opp håpet om å realisere et modernisert og sekulærvennlig islam.