Å nekte kvinner hijab på jobb er ekskludering

Laial Ayoub mener SSI bommer i sin kritikk av henne

For noen dager siden skrev Farjam Movafagh, styremedlem Senter for sekulær integrering (SSI) et åpent brev til meg. I brevet skrev han blant annet:

“I Utrop i går klager du over at du har opplevd «grove holdninger» mens du var på jobbintervju. Du ble spurt om du kunne tenke deg å ta av hijaben mens du er på jobb, noe du svarte nei på, med det resultatet at intervjuet ble avsluttet med en gang. Dette er ikke rasisme. Dette er likebehandling. Eller om du vil: totalt fravær av rasisme. Og det må du bare finne deg i.”

Videre forklarer han hvorfor jeg skal godta at hijab er en grunn til ikke å få jobb og skriver:

“Hvis jeg møter opp på jobbintervju med en genser der det står «Jesus lives, saves and heals», må jeg bare finne meg i at arbeidsgiver legger avgjørende vekt på det. Det samme hvis jeg møter opp med en T-skjorte der det står «MOORNAAA JEEEENS!» og jeg krever å bruke denne hver dag på jobb. Det er arbeidsgivers rett å avgjøre om det er åpent for slikt på arbeidsplassen. Denne retten er spesielt sterk hvis jeg i stillingen representerer bedriften. Jeg må derfor bare finne meg i at arbeidsgiver finner en annen enn meg.”

Diskriminering
Jeg vil med dette skrive et brev tilbake.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har slått fast at arbeidstakere ikke har lov til å bli diskriminert på grunn av religiøse uttrykk. Blidensol sykehjem ble nylig tvunget til å rette i hijabvedtaket, hvor de nektet kvinner å bruke hijab på jobb. Å nekte noen jobb på grunn av religiøst symbol er altså brudd på både likestillingsloven og diskrimineringsloven.

Hvordan?

Bruk av religiøse hodeplagg er omfattet av vernet mot diskriminering på grunn av religion. Alle har rett til å gi uttrykk for sin religion gjennom for eksempel å bære hijab eller turban. I arbeidslivet forutsetter det at plagget ikke er til hinder for sikkerhet og helse.

Hijab brukes bare av kvinner. Et regelverk som forbyr bruk av hijab vil derfor stille kvinner dårligere enn menn og er dermed i strid med likestillingsloven. Jeg mener også at Farjam bommer når han sammenligner hijab med andre provoserende uttrykk for tro og politiske meninger.

Norge er et land hvor vi heldigvis har religionsfrihet og frihet til å velge klær selv. Blir man tvunget til å kle av seg på en bestemt måte/ta av seg hijaben, så synker vi til nivået i andre land hvor man blir tvunget til å kle på seg og til å dekke seg på en bestemt måte. Begge to er like feil og like ille.

Les intervjuet med Laial Ayoub her

Like rettigheter
Mange av våre medborgere har rømt til Norge fra sine land, der de blir tvunget til å praktisere en bestemt religion og til å dekke seg til, nettopp for å kunne nyte godt av den friheten vi har her. Disse menneskene heier vi på og ser på som tøffe og sterke, de klarte å stå på og gjennomførte flukten hit, og de klarte å holde fast ved sine rettigheter! Menneskerettigheter!

Når vi andre da ønsker å bruke de samme rettighetene og den samme friheten ved å kle på oss i steden for av oss, så blir vi møtt med din holdning.

Jeg skjuler ikke mitt ansikt, så arbeidsgivere har ingenting å frykte. Jeg skjuler ikke min identitet eller min personlighet. Jeg skjuler mitt hår!

Det at du aksepterer at en arbeidsgiver skal si nei til å ansette folk på grunn av deres tro, er for meg like meningsløst som å tillate at en arbeidsgiver skal si nei til å ansette folk på grunn av sin seksuelle legning. Tro og legning gjør oss ikke mindre kapable for å utføre arbeidsoppgavene en arbeidsgiver har gitt oss, og det er kun denne grunnen jeg ser på som akseptabel for å si nei til folk.

Alvorlige konsekvenser 
Konsekvensene av å nekte kvinner med hijab jobb kan bli veldig store. Det at noen ønsker å ekskludere visse grupper på denne måten, er skremmende. Hijab er for mange kvinner en del av deres identitet. Styrken vår ligger i at vi får lov til å være oss selv og bli akseptert slik vi er, og i vår kompetanse til å utføre jobben. Ved å nekte oss å bære hijab på jobben vil viktige ressurser og kompetanse gå tapt og arbeidsledigheten øke. Eksluderingen fra arbeidslivet kan føre til at færre kvinner velger å ta utdannelse, noe som er feil i en tid hvor vi har kjempet hardt for at kvinner skal få sin plass i samfunnet!

Det å nekte kvinner med hijab jobb kan øke utfordringene vi har med integrering. Kvinnene vil føle at de ikke kan bidra i samfunnet og at de ikke kommer til å bli akseptert uansett hvor mye de gjør. Muslimske kvinner vil trekke seg tilbake fra samfunnet generelt også. Konsekvensen blir altså ikke bare fravær fra arbeidslivet, men også fravær fra å delta aktivt i samfunnet og å bidra til et fellesskap. Vi må også huske at disse kvinnene er med på å oppdra fremtidige barn, og det er viktig at de føler seg sterke nok til å oppdra døtrene sine til å være like sterke og til å være seg selv.

Lang kamp blir skadelidende 
Kvinner har i veldig mange år kjempet for sine rettigheter, kjempet for å kle seg slik de vil, til å få seg gode jobber, ja rett og slett for å bli akseptert, uten at noen skal kreve å endre noe ved dem. Istedenfor å frata kvinner deres identitet, religionsfrihet og menneskerettigheter, bør du og alle oss andre jobbe for å dytte disse kvinnene frem for å bli aksepterte akkurat slik de er!