Gratulerer med dagen!

Flere faller utenfor, særlig unge mennesker som sliter med å få seg en god jobb. Ingenting av dette skyldes naturkrefter. Det handler om manglende innsats mot arbeidsløshet og mot sosial dumping, skriver Jonas Gahr Støre i dette innlegget

På mandag er det 1. mai, arbeidernes internasjonale kampdag. Helt siden 1890 har arbeiderbevegelsen i Norge samlet seg denne dagen. Det begynte med ett enkelt krav: Retten til åtte timers arbeidsdag. Det handlet om trygghet, frihet og krefter til å delta, til å være en samfunnsborger.

I verden rundt oss ser vi flere steder at denne kampen må føres på ny. Det snakkes om en «tapt generasjon» i Europa. Mange unge får ikke jobb, eller går fra den ene usikre jobben til den andre. Mange opplever at lønningene stagnerer eller går ned – mens de ser at de som har mye fra før får enda mer. Mange har gitt opp troen på at politikken kan gjøre noe med dette.

Ulikheten truer
Forskjellene øker også hos oss. Flere står uten arbeid. By står mot land i sak etter sak. Flere faller utenfor, særlig unge mennesker som sliter med å få seg en god jobb. Ingenting av dette skyldes naturkrefter. Det handler om manglende innsats mot arbeidsløshet og mot sosial dumping; om en næringspolitikk som er for passiv og forsiktig.

Det er med andre ord ikke gitt at vi må gå den veien andre land har gått, med økte forskjeller, mindre samhold, og mindre trygghet i arbeidslivet. Her ligger noen lærdommer fra historien til 1.mai-dagen. Arbeiderbevegelsen oppsto fordi arbeidsfolk ikke godtok at de skulle stå med lua i handa. Igjen må vi ha mot til å sette politiske mål om rettferdighet, og arbeide for å sette dem ut i praktisk politikk.

Til høsten er det stortingsvalg. Det er et viktig veivalg for Norge. Og det er et verdivalg. Alternativene er tydelige:

  • Høyrepartiene som ønsker nye, store, urettferdige skattekutt. Arbeiderpartiet som heller vil satse på en god skole for ungene våre, trygg omsorg for våre eldste, kraftfulle tiltak som kan gi arbeid til alle.
  • Høyrepartiene som har svekket arbeidsmiljøloven og tvunget arbeidsfolk ut i den største generalstreiken siden krigen. Arbeiderpartiet som vil styrke lovverket og bekjempe midlertidighet og sosial dumping.
  • Høyrepartiene som vil selge fiskekvoter, skog og vannkraft, selge Flytoget, Statkraft, Telenor og NSB. Arbeiderpartiet som heller vil utvikle og satse på nye næringer som hav, fornybar energi og e-helse, områder hvor Norge kan bli best i verden. 

Det moderne, sosialdemokratiske Norge ble til gjennom organisering, samarbeid, forhandlinger – og kamp. Derfor sier jeg: Gratulerer med kampdagen – god 1. mai!