Islamsk Råd Norges dødsannonse er sendt ut!

Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar må skylden for at IRN dør, mener tidligere Stortingspolitiker Akhtar Chaudhry.
Foto: Claudio Castello
Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar, har kjørt IRN på kollisjonskurs med oss alle lenge.

Islamsk Råd Norges dødsannonse er sendt ut til mediene i dag. IRN er død? Snart! Én mann har ansvar. Han heter Mehtab Afsar og er generalsekretær i organisasjonen.

Det er en trist fredag. Fem store og viktige muslimske organisasjoner har meldt seg ut av IRN. De representerer mange medlemmer. To av trossamfunn som har meldt seg ut ledes av Senaid Kobilica og Basim Ghozlan. Kobilica har vært leder av IRN tidligere. Han er sjefimam for det bosniske muslimske fellesskapet i Norge. Ghozlan leder Det Islamske Forbundet hvor Lena Larsen er en lederfigur. Også hun har vært leder av IRN. Gravsteinen til IRN er dermed bestilt og betalt. Graven har IRNs sittende generalsekretær Mehtab Afsar gravd i fem år. Får Afsar et år til som leder av sekretariatet, vil IRN være dødt og begravet. Uten tvil!

Akhtar Chaudhry er sterkt kritisk til generalsekretær i IRN.
Foto : Henrik Kreilisheim
IRN er blitt offer for sin egen ledelsen. Mehtab Afsar og de som har hatt lederansvar de siste fem år, har vist kriminell mangel på forståelse av sin egen lederrolle. Spesielt Afsar har valgt en konfronterende strategi overfor storsamfunnet, myndighetene, mediene og muslimer selv. Han har ikke forstått hva som kreves av muslimer og i hvilket krevende farvannet vi befinner oss i. Han valgte heller en frontkollisjon, og er i ferd med å krasje hele vogna.

Muslimer og ikke-muslimer har brukt over 25 år på å bygge denne organisasjon. Det har vært krevende 25 år, men vi har klart å nå frem til gode resultater. Myndighetene har anerkjent og støttet IRN som paraplyorganisasjon for norske muslimer. Det er unikt i Europa. Kirken og andre tros- og livssynsorganisasjoner har samarbeidet med IRN på likefot. På 2000-tallet stod organisasjonen for en bragd: IRN klarte å trekke samfunnet sammen mens resten av verden stod i flammer etter at «karikaturstriden» herjet verden. IRN åpnet dialog med homobevegelse på 2000-tallet på mitt kontor på Stortinget, ikke for å endre sitt teologiske ståsted, men for å innrømme at mennesker av alle legninger har menneskeverd og skal forstås og respekteres på likefot. Samme organisasjon har under Afsars ledelse valgt polarisering basert på svært marginale saker. En av de var å ansette en nikabkledd medarbeider hvis lønn skulle komme fra kulturministeren. Hvor “stupid” går det an å være? Afsar har gitt organisasjonen en offerrolle. De er en rolle norske muslimer hater og avviser. Afsar har kjørt IRN på kollisjonskurs med oss alle lenge.

Pressemeldingen som ble sendt ut av fem organisasjoner i kveld melder kun at de bryter med IRN. De varsler ikke at de vil danne en ny organisasjon. De trenger sikker tid til å tenke i gjennom hva de skal gjøre videre. Jeg oppfordrer dem til ikke å pasifisere seg. De må holde dialogen levende med andre muslimske trossamfunn som er uenige med IRNs kurs i dag. Det kan bidra til at Afsar trekker seg. Dermed kan IRN komme tilbake på sporet. Men hverken IRN eller Afsar har mye tid. I verste fall må noen ta ansvar for å representere Norge med kløkt. Arrogansens og kunnskapsløsheten tid må være over.

Innlegget var først publisert på bloggen til Chaudhry, republisert med forfatterens tillatelse.